Languages

Ponovno otvoren natječaj za Erasmus+ ICM program s METU Sveučilištem u Ankari

Poziv za prijavu studenata na natječaj za Erasmus+ ICM program s METU Sveučilištem u Ankari je ponovno otvoren. Sveučilištu u Mostaru su odobrene 4 stipendije za akademsku 2016./2017. za preddiplomski i diplomski studij (samo za slušanje kolegija – ne za istraživanje za potrebe diplomskog rada) za zimski i ljetni semestar.

Natječaj je otvoren do 8. srpnja 2016., a zainteresirani kandidati trebaju dostaviti svoje prijave na adresu Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru rektorat-ms@sve-mo.ba te Ureda za međunarodnu suradnju i projekte Filozofskog fakulteta ffmo-ms@sve-mo.ba.

Potrebni su sljedeći dokumenti:

1. Motivacijsko pismo

2. Prijepis ocjena i potvrda o upisanom semestru

3. Potpisana i ovjerena potvrda o znanju engleskog jezika minimalno B1 

4. Kopija putovnice

Formulari za navedene dokumente se mogu dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju i projekte Filozofskog fakulteta (ffmo-ms@sve-mo.ba)

Više informacija o ponudi METU Sveučilišta u Ankari može se pronaći na sljedećim linkovima:

http://www.metu.edu.tr/faculties-institutes-schools

https://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/main.php