Languages

Produžen rok za prijavu na preddiplomski studij na Sveučilištu u Granadi u okviru Erasmus + programa

Rok za prijavu na preddiplomski studij na Sveučilište u Granadi za ljetni semestar 2016./2017. u okviru Erasmus + programa je produžen do 1. studenoga 2016. Za Sveučilište u Mostaru odobreno je 5 stipendija za preddiplomski studij (1 semestar) s tim  da se jedna studentica prijavila već u ranijem roku tako da imamo slobodne 4 stipendije.

Svi zainteresirani studenti se mogu javiti u Ured za međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta bilo osobno bilo e-mailom ffmo-ms@sve-mo.ba.

Ukoliko ima kandidata zainteresiranih za diplomski studij mogu se javiti, jer u tom  slučaju možemo tražiti preinaku postojećih stipendija za njih ukoliko se ne prijavi dovoljan broj kandidata za odobrene stipendije preddiplomskog studija.