Obavijest o produžetku zaprimanja prijava za upis na preddiplomski Studij odnosa s javnošću


Prijave za upis na preddiplomski Studij odnosa s javnošću Dislocirane nastave u Brčkom primaju se do 15. rujna 2017. godine.