Jesenski ispitni rokovi 2017.

JESENSKI ISPITNI ROKOVI 2017.

Kolegij

Termini ispita

Odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru

7. 9. u 16,00 i 21. 9. u 13,00

Interpersonalna komunikacija

7. 9. u 17,00 i 21. 9. u 13,30

Integrirane komunikacije

8. 9. u 9,30 i 29. 9. u 14,30

Politički odnosi s javnošću 

7. 9. u 16,30 i 29. 9. u 15,00

Političko komuniciranje 8. 9. u 9,00 i 29. 9. u 15,00

Politička psihologija

7. 9. u 16,00 i 29. 9. u 14,30

Tehnike odnosa s javnošću; Odnosi s medijima i glasnogovorništvo; Pravni aspekti odnosa s javnošću

16. 9. u 9,00 i 13. 10. u 18,00

Javni nastupi

9. 9. u 10,00 i 23. 9. u 10,00

Korporativni odnosi s javnošću; Planiranje i upravljanje odnosima s javnošću

2. 9. u 9,00 i 15. 9. u 16,00

Odnosi s javnošću u sportu

16. 9. u 10,00 i 30. 9. u 10,00

Međunarodni odnosi

27. 9. u 10,00

Javnost i okoliš

15. 9. u 10,00

Interni odnosi s javnošću

2. 9. u 9,00 i 15. 9. u 16,00

Konvergencija medija

16. 9. u 9,00 i 13. 10. u 16,00