Motivacija za učenje- rezultati ispita održanog 29. rujna

Ispit je položila Andrea Ban. Termin upisa ocjene bit će naknadno oglašen. 

STUDIJSKE GRUPE