Predrok iz Latinskog jezika

Predrok iz Latinskog jezika za 2. god. preddiplomskih studija održat će se u dva termina:

- u petak, 1.12.2017. u 9 sati (Pravni fakultet)

- u srijedu, 6.12.2017. u 10:30 (uč. 22, Filozofski fakultet).

dr. sc. Luciana Boban, izv. prof.

STUDIJSKE GRUPE