Muzeologija i zaštita kulturne baštine - odgoda nastave!

Nastava iz kolegija Muzeologija i zaštita kulturne baštine NEĆE se održati u četvrtak 7. 12. 2017.

O terminu nadoknade studenti će biti pravovremeno obaviješteni.

STUDIJSKE GRUPE