Filozofija Tome Akvinskoga - obavijesti

 

Predavanja i ispiti u zimskom semestru 2017./2018.

 

Fil. T. Akvinskog FFFIB311, B (3. sem. Preddipl. st.), 30+0+0, 2 ECTS

petak:          26. siječnja            08.00-10.30

srijeda:         31. siječnja            08.00-10.30

Predavanja će se održavati u trosatnom bloku sa stankom od 09.30 do 09.45h.

Ispiti: 30. i 31.01. nakon predavanja, te 12.04. u 10.00 h (uz pravovremenu prijavu na ISS).

 

O prostoriji predavanja i ispita informacija je dostupna na ulazu na Fakultet, a eventualni upiti na e-mail ivan.kordic1@zg.htnet.hr.

STUDIJSKE GRUPE