Mediji i zaštita maloljetnika - rezultati prvog ponovljenog kolokvija

Prvi ponovljeni kolokvij iz predmeta MEDIJI I ZAŠTITA MALOLJETNIKA položili su sljedeći studenti:

 

Dajana Slipac  2-3

Dolores Dragović  4-5

Iva Marklić  2-3

Ivan Kutleša  3-4

Ivan Penava  2-3

Ivan Tadić  5

Ivana Tavra  4

Josip Vasilj  3-4

Josipa Ćesić  4

Katarina Čuljak  5

Luciana Vrbat  2

Marija Vasilj  2

Martina Marić  2-3

Mate Žulj  2

Rozalija Martinović  3

Ruža Jarčević  2-3

Toni Čelić  2

Zorica Zadro  2

  

STUDIJSKE GRUPE