Pripovijetke natprirodnog – rezultati 1. kolokvija

Sljedeći studenti su položili prvi kolokvij:

Alilović Ivana

Bagarić Ivona

Čuljak Emil

Jurica Martina

Knežević Dominik

Kolak Ljupko

Krajina Ana

Kulaš Viktor Josip

Magdić Doroteja

Majstorović Nikola

Mandušić Marina

Marić Andrej

Martić Kristina

Merčep Nikolina

Milas Zvonimir

Pavlinović Adriana

Popović Filip

Sulić Antea

Šumelj Ivan

Tokić Josipa

Vidović Marko

Vlašić Martina

D. Kuzmanović, v. asist.

Studijske grupe