Languages

Rezultati ispita iz kolegija Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija B i H (5.2.2020)

Student - broj indeksa 7939 - ukupno 70 od 124 boda - dovoljan (2).
 
Student ima mogućnost doći u ponedjeljak, 10.2.2020. u 9h (u kabinet Odjela), i pogledati svoj rad. Tada ćemo obaviti upis ocjene u ISS i u indeks.  

Studijske grupe