Languages

Rezultati ispita iz kolegija Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija B i H (19.2.2020.)

Student - broj indeksa 7953 - ukupno 92,5 od 124 boda - dobar (3).
Student - broj indeksa 8070 - ukupno 83,5 od 124 boda - dobar (3).
 
Studenti imaju mogućnost doći u ponedjeljak, 24.2.2020. u 9h (u kabinet Odjela), i pogledati svoje radove. Tada ćemo obaviti upis ocjena u ISS i u indeks.  

Studijske grupe