Prof. dr. sc. Jasmina Lovrinčević

Email: jlovrinc@kulturologija.unios.hr

Ured: 62

Konzultacije: Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Odjel za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku

 

Biografija (kratki opis kretanja u struci)

Završila je studij jugoslavenskih jezika i književnosti te filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Knjižnično obrazovanje i zvanje diplomiranog bibliotekara stječe u Beogradu (Srbija) 1986. Iz područja društvenih znanosti u polju informacijskih znanosti s posebnim osvrtom na bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. obranila je magisterij Školska knjižnica kao jedan od čimbenika unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa, a 2006. doktorat Školska knjižnica u diskursu informacijskog obrazovanja.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

Bila je suradnica na projektu Kominikacijsko-informacijska paradigma školskih knjižnica (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti; glavni istraživač: prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić), a potom i suradnica na projektu Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru (Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti; Katedra Organizacija znanja; glavni istraživač: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman). Odlukom Senata Sveučilišta 15. svibnja 2010. imenovana je privremenom pročelnicom Odjela za kulturologiju, a od 5. siječnja 2011. pročelnica je Odjela za kulturologiju. Autorica je i suautorica triju knjiga, brojnih znanstvenih i stručnih radova. Objavila je niz radova u suautorstvu s postdiplomantima. Bila je voditeljicom programa cjeloživotnog obrazovanja na Odjelu za kulturologiju, a trenutno je voditeljica smjera Informacija i komunikacija u kulturi na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Priredila je jednu publikaciju sa studentima i sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima (u Europi i u Japanu).

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html