Prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

Email: nmikelic@ffzg.hr

Ured: 62

Konzultacije: Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Biografija (kratki opis kretanja u struci)

Diplomirala je 2001. godine studijske grupe Informatologija (smjer Opća informatologija) i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine prima i Rektorovu nagradu za studentski rad pod naslovom Dictionarium Fausta Vrančića u XVI. i XXI. stoljeću – pogled iznutra izrađen pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Borasa. Od 2001. zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Modeli znanja i obrada prirodnih jezika pod vodstvom prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana na Odsjeku za informacijske znanosti. U zvanje asistentice izabrana je 2002. g., kada upisuje i poslijediplomski studij.

Magistrirala je 2003. godine s temom Metode i pravila oblikovanja multimedijske poruke i njen utjecaj na zapamćivanje i razumijevanje sadržaja.

U akademskoj godini 2003./2004. završila je i MPhil istraživački poslijediplomski studij iz područja računalne obrade govora, jezika i internet tehnologije (MPhil in Computer Speech, Text and Internet Technology) na Sveučilištu u Cambridgeu (University of Cambridge, UK).

Doktorski studij iz područja društvenih znanosti, smjer informacijske znanosti, završila je 2008. godine obranom disertacije na temu Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

U akademskoj godini 2005./2006. dobila je stipendiju Vlade Sjedinjenih Američkih Država za profesionalno usavršavanje na George Washington sveučilištu i Georgetown sveučilištu u Washingtonu, DC (Junior Faculty Development Program).

Cambridge Overseas Trust stipendiju za magistarski studij na Sveučilištu u Cambridgeu dobila je u akademskoj godini 2003./2004.

Nositeljica je i izvodi nastavu na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti u Zagrebu.

Koordinirala je i mentorirala preko 50 studentskih projekata volontiranja u zajednici (projekata društveno korisnog učenja). Bila je mentorica na više završnih i diplomskih radova te 2 doktorska rada.

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html