Jezici

Dislocirana <br /> nastava

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2017./2018. godini izvodi preddiplomski i diplomski studij Socijalnog rada u Orašju. Nastava se izvodi u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju na adresi 8. ulica br. 66, a kontakt telefon u uredu Filozofskog fakulteta u Orašju je 031/717-196.

Studenti koji pohađaju dislociranu nastavu imaju ista prava i obveze kao i studenti matičnog studija u Mostaru.