Languages

Obavijesti

19.11.2020 - 13:32
Oglas za obranu završnog rada studentice Monike Džijan možete pogledati na poveznici.
19.11.2020 - 13:31
Oglas za obranu završnog rada studentice Stane Kojić možete pogledati na poveznici.
19.11.2020 - 10:32
KALENDAR ISPITNIH ROKOVA  ZA AK. 2020./2021. GODINUPREDDIPLOMSKI STUDIJI. GODINANaziv kolegijaZimski ispitni rokoviLjetni ispitni rokoviJesenski ispitni rokoviTeorijske osnove socijalnog rada11. 2. u 11,0025. 2. u 11,0024. 6. u 10,008. 7. u 10,...
06.11.2020 - 11:46
Oglas za obranu završnog rada studenta Mislava Perkića možete pogledati na poveznici.
03.11.2020 - 14:45
Oglas za obranu diplomskog rada studentice Sanje Božić možete pogledati na poveznici.
03.11.2020 - 14:36
Prof. dr. Ilija Musa držat će predavanje iz kolegija Mediji i zaštita maloljetnika (C izborni) srijedom u 11.30 na sljedećoj poveznici:https://meet.google.com/mxh-crxm-akf 

Pages