Languages

Home

U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i...
„Korupcija i zarobljena država“ tema je predavanja koje je održano na Sveučilištu u Mostaru, a organizirano je u okviru kontinuirane...
Komemoracija za prof. dr. sc. Marijanu Sivrić održana je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru.Dekan Filozofskoga fakulteta prof. dr. sc....
1
2
3

Novosti

U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru. Elektronički identiteti, između ostaloga,...
Sukladno sveučilišnom kalendaru Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru neće raditi u ponedjeljak, 18. studenoga 2019.
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je komemoracija povodom smrti studentice Studija engleskoga jezika i književnosti Katarine Butrice.„Mogu reći da smo izgubili krasnu, uzornu i vrijednu...