Languages

Kultura komuniciranja je znanstvena  publikacija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, namijenjena za objavljivanje radova iz novinarstva, politologije i odnosa s javnošću, ali i drugih srodnih društvenih i humanističkih disciplina. Časopis izlazi od 2011. godine, najmanje jedanput godišnje. Objavljuje recenzirane, neobjavljene radove, koji nisu poslani na recenzijski postupak u neki drugi časopis i  one koji ne podliježu recenzijskom postupku. Nakon dvostruke slijepe recenzije, radovi se svrstavaju u jednu od kategorija:

-  izvorni znanstveni članak, kao  izvorni znanstveni rad koji predstavlja  neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja, predstavljene na objektivno provjerljiv način

- prethodno priopćenje,  koje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja koja traže brzu objavu

- pregledni članak, originalan, sažet i kritički prikaz nekog područja ili dijela istraživanja s naglašenom vidljivošću sudjelovanja autora članka u istraživanju određene  problematike

-  stručni članak, koji sadrži korisne priloge iz određene struke i ne mora imati izvorna istraživanja.

Kultura komuniciranja objavljuje i nekategorizirane priloge koji se ne recenziraju, prikaze, recenzije, osvrte, bibliografije, priopćenja i sl. Kategorizaciju članaka predlaže recenzent, a konačnu riječ, temeljem predložene recenzije, donosi uredništvo. Prihvaćanjem se kategorizacije autor  obvezuje da isti članak neće objavljivati u drugim časopisima, bez naznake da je rad prvi put objavljen u Kulturi komuniciranja. Autori su odgovorni za poštivanje najviših etičkih i profesionalnih standarda. Autorima se ne naplaćuju nikakvi troškovi,  predajom ni objavom rada. Radovi se primaju na hrvatskom i engleskom jeziku, isključivo elektroničkom poštom na adresu kultura.komuniciranja@ff.sum.ba.