Languages

Program za stjecanje nastavničkih kompetencija namijenjen je stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Program mogu upisati:
- pristupnici koji su završili dvogodišnji ili četverogodišnji nenastavnički studij prema starom programu
- pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski ili diplomski nenastavnički studij prema bolonjskome programu
- pristupnici koji su završili odgovarajuću srednju školu.

Program za stjecanje nastavničkih kompetencija uključuje ECTS bodove što znači da polaznici nakon završetka programa stječu ukupno 60 ECTS bodova. Program traje jednu akademsku godinu, odnosno dva semestra.

Visina troškova:
Visina troškova Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija iznosi 750,00 KM po semestru. Uplate se vrše na žiro račun: 3381002202661957 UniCredit bank Mostar, s naznakom: uplata troškova Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:
- ovjerena preslika diplome o završenom odgovarajućem studiju ili ovjerena preslika svjedodžbe o odgovarajućoj stručnoj spremi
- izvadak iz matične knjige rođenih
- ovjerena preslika osobne iskaznice
- dvije fotografije (formata 4/6)
- dokaz o uplati.

 

 

Program nastavničkih kompetencija