Languages

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru izvodi preddiplomski i diplomski studij Socijalnog rada u Orašju i preddiplomski studij Odnosa s javnošću u Brčkom.  

Studenti koji pohađaju dislociranu nastavu imaju ista prava i obveze kao i studenti matičnog studija u Mostaru.