Jezici

Dislocirana <br /> nastava

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2018./2019. godini izvodi preddiplomski i diplomski studij Socijalnog rada u Orašju i I. godinu prddiplomskoga studija Odnosa s javnošću u Brčkom.  Nastava u Orašju se izvodi u Školskom centru fra Martina Nedića, a u Brčkom na adresi Bosne Srebrene broj 7.

Studenti koji pohađaju dislociranu nastavu imaju ista prava i obveze kao i studenti matičnog studija u Mostaru.