Istraživački centar

Istraživački centar osnovan je početkom ak. 2013./14. god., a za voditelja je imenovan doc. dr. sc. Mate Buntić. Centar je namijenjen postizanju višestrukih i dugoročnih ciljeva i učinaka ne samo na Fakultetu i Sveučilištu nego i u društvu općenito...
Centar za politološka istraživanja Filozofskog fakultetaCentar za politološka istraživanja Filozofskoga fakulteta osnovan je u jesen 2016. godine. U velikom rasponu ciljeva i djelatnosti  Centra za politološka istraživanja Filozofskog fakulteta...