Istraživački centar

Istraživački centar osnovan je početkom ak. 2013./14. god., a za voditelja je imenovan doc. dr. sc. Mate Buntić. Centar je namijenjen postizanju višestrukih i dugoročnih ciljeva i učinaka ne samo na Fakultetu i Sveučilištu nego i u društvu općenito, u jačanju istraživačkoga pristupa cjelokupnoj stvarnosti, prije svega kulturnoj nacionalnoj, društvenoj i političkoj. Pred toga, Centrom se želi ojačati mogućnost provedbe domaćih i međunarodnih projekata te je otvoren za suradnju s cjelokupnim Sveučilištem, ali i s drugim institucijama, znanstvenim, političkim, vjerskim ili nekim drugim. Njegove pogodnosti i prednosti mogu koristiti i studenti dodiplomskih, diplomski i poslijediplomskih studija u svome znanstveno-istraživačkome radu.

U prvoj fazi rada Istraživačkoga centra utemeljen je i u funkciju pušten pozivni centar (Call Center) koji preko mreže računala, telefonskih linija i programa u vrlo kratkom vremenu može obraditi velik broj podataka štedeći time i novac i vrijeme. Za rad u pozivnom centru osposobljeno je tridesetak operatera, odnosno studenta Filozofskoga fakulteta.

Istraživački je centar napravio nekoliko istraživanja od kojih je najznačajnije istraživanje o političkom položaju Hrvata u BiH te istraživanje o prosvjedima u BiH koji su kulminirali u veljači 2014. godine.