Kontakt

Filozofski fakultet obrazac

Kontakt podaci

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru proizašao je iz Pedagoškog fakulteta akademske 2005. /2006. godine. Prvotno je nazvan Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti, a potom preimenovan u Filozofski fakultet. Djelatnost Fakulteta određena je Statutom fakulteta kao visokoškolske ustanove obrazovanja studenata na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju.

Adresa: Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: 036/ 355 – 400
Fax: 036/ 355 – 401
E-mail: ff@sum.ba
Transakcijski račun: 3381302271315826 IBAN: BA39 3381 3048 3209 1576) – devizni  (EUR i HRK)
SWIFT : UNCRBA22 UniCredit Bank BiH

SLUŽBE

Broj telefona  

Broj ureda

PORTA (centrala)

355-400

 

STUDENSKA SLUŽBA ZA PREDDIPLOMSKE STUDIJE

STUDENSKA SLUŽBA ZA DIPLOMSKE STUDIJE

355-404

355-504

10
10

PRAVNA SLUŽBA

355-403

9

SLUŽBA ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

355-503

9

DEKANAT 

                      fax

355-410

355-401

1

SLUŽBA ZA NASTAVU

Raspored nastave

355-409

355-506

37

RAČUNOVODSTVO

355-501

8

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I PROJEKTE

355-507

7

KNJIŽNICA

355-405

74

ARHIV

355-439

71

     

SLUŽBA ZA EKONOMSKO-ORGANIZACIJSKE POSLOVE

355-501

 

77

 

     

 

 

 

 

 

 
 

STUDIJI                                                Broj telefona                       Broj ureda

ARHEOLOGIJA

355-422

40

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

355-416

47

355-425

48

355-416

38

FILOZOFIJA 

355-424

46

355-415

45

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

 

 

 

355-428

51

355-429

52

355-544

318

355-764

316

355-539

215

355-413

47

355-533

1-3

INFORMACIJSKE ZNANOSTI 

355-414

62

LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST

355-423

44

 

LOGOPEDIJA

355-424

46

355-415

45

NOVINARSTVO

355-431

54

355-432

55

NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

355-419

49

355-427

50

ODNOSI S JAVNOŠĆU

355-430

53

POLITOLOGIJA

355-433

56

 

355-434

57

POVIJEST

355-408

41

355-420

42

355-532

2-8

POVIJEST UMJETNOSTI

355-421

43

PSIHOLOGIJA

355-426

59

355-436

60

RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTI

355-506

?

355-506

2-7

SOCIJALNI RAD 

355-430

53

355-435

58

TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

355-535

2-3