PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI

Na preddiplomskome studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru se izvodi jedanaest jednopredmetnih i jedanaest dvopredmetnih studijskih programa.

Jednopredmetni studijski programi su:

1. Engleski jezik i književnost

2. Hrvatski jezik i književnost

3. Informacijske znanosti

4. Logopedija

5. Novinarstvo

6. Njemački jezik i književnost

7. Odnosi s javnošću

8. Politologija

9. Psihologija

10. Sigurnosne i međunarodne studije 

11. Socijalni rad

Dvopredmetni studijski programi su:

1. Arheologija

2. Engleski jezik i književnost

3. Filozofija

4. Hrvatski jezik i književnost

5. Informacijske znanosti

6. Latinski jezik i rimska književnost

7. Novinarstvo

8. Njemački jezik i književnost

9. Povijest

10. Povijest umjetnosti

11. Talijanski jezik i književnost

 

DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI

Na diplomskome studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru se izvodi dvanaest jednopredmetnih i jedanaest dvopredmetnih studijskih programa.

Jednopredmetni studijski programi su:

1. Arheologija

2. Engleski jezik i književnost

3. Hrvatski jezik i književnost

4. Informacijske znanosti (smjer Informatika)

5. Logopedija

6. Novinarstvo

7. Njemački jezik i književnost

8. Odnosi s javnošću

9. Politologija 

10. Psihologija

11. Sigurnosne i međunarodne studije 

12. Socijalni rad

 

Dvopredmetni studijski programi su:

1. Arheologija

2. Engleski jezik i književnost

3. Filozofija

4. Hrvatski jezik i književnost

5. Informacijske znanosti (smjer: Bibliotekarstvo, smjer: Informatologija - nastavnički smjer)

6. Latinski jezik i rimska književnost

7. Novinarstvo

8. Njemački jezik i književnost

9. Povijest

10. Povijest umjetnosti

11. Talijanski jezik i književnost

 

 

Studiji