Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Moderni engleski izgovor održan 27. 9. 2022. položila je: Mijatović, Rea Završna ocjena se može vidjeti u ISS-u. Radovi se mogu pogledati u vrijeme konzultacija....
Pismeni ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 1 koji je održan 29.9. je položio: Sabljić Ivan – uvjetnoUsmeni ispit bit će u srijedu 5. listopada u 10h.  Pismeni ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 2 koji je održan...
Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik V održanog 27. 9. 2022. položila je: Dodig, Eva. Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremeni engleski jezik VI održanog 27. 9. 2022. položili su: Čuić, Kristijan Krešić, Mia Mioč,...
The following students have passed their Introduction to Poetry and Drama exam (27/9/2022): Mandurić, Ana Knežević, Ana (conditional pass) None of the students have passed their Introduction to Prose Text Analysis exam and their Gothic...
Dana 28. 9. 2022. sljedeći studenti položili su ispit iz- Fonetike i fonologije : Davor Jerković, Matea Nakić i Anamarija Bošnja.- Sociolingvistike: Eva Dodig- Semantike: Iva Šarić, Ana Juranić. Uvid u radove je u ponedjeljak 3. 10. u 12.00...
Dana 26.9.2022. pismeni ispit iz SUVREMENOG ENGLESKOG JEZIKA III položile su: Andrea Kovač, Marija Soldo, Iva Nikolić.Pismeni ispit iz  SUVREMENOG ENGLESKOG JEZIKA IV položila je Lucija Lončar.Usmeni ispit će se održati u petak, 30.9.2022. u 12...

Stranice

Studijske grupe