STUDIJ PSIHOLOGIJE

Studij psihologije izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni studijski program, koji se može studirati u statusu redovitog studenta i redovitog studenta uz plaćanje.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski jednopredmetni Studij psihologije pruža studentima temeljna znanja iz područja psihologije. Stečena znanja mogu im poslužiti za nastavak studija psihologije ili srodnih studijskih programa.

Nakon završenog preddiplomskog jednopredmetnog Studija psihologije studenti će moći/znati:

- definirati i protumačiti osnovne psihičke procese na fenomenološkoj, fiziološkoj, teorijskoj i metodološkoj razini;

- primijeniti znanja iz metodologije istraživanja pri rješavanju znanstvenih problema;

- primijeniti odgovarajuće statističke postupke u pripremi i provedbi empirijskih istraživanja;

- kritički interpretirati i analizirati znanstvenu i stručnu literaturu;

- koristiti znanja iz određenog područja primijenjene psihologije (npr. socijalne psihologije) u svakodnevnom funkcioniranju;

- primijeniti jezične vještine iz područja psihologije u stručnoj komunikaciji.

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog Studija psihologije student stječe akademski naziv: bacheolor/prvostupnik psihologije.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski jednopredmetni Studij psihologije osposobljava studenta za samostalnu profesionalnu djelatnost psihologa ili za poslijediplomsko obrazovanje. Tijekom studija studenti stječu istraživačke i stručne kompetencije u psihologiji.

Nakon završenog diplomskog jednopredmetnog Studija psihologije studenti će moći/znati:

- samostalno planirati i provesti psihologijsko istraživanje, projekt ili program;

- analizirati podatke upotrebom složenih statističkih postupaka;

- koristiti znanja iz područja primijenjene psihologije (npr. industrijske, kliničke ili školske psihologije) u praksi;

- kritički vrednovati različite utjecaje na psihološko funkcioniranje;

- razviti profesionalna i akademska znanja, vještine i sposobnosti, samostalnost i odgovornost.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog Studija psihologije student stječe akademski naziv: magistar psihologije.

Svršeni magistri psihologije bit će osposobljeni za samostalan rad psihologa. Mogućnosti zapošljavanja psihologa su u svim djelatnostima društva: u obrazovanju  (predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, kao asistenti u visokoobrazovnim institucijama), socijalnoj skrbi, zdravstvu, industriji, marketingu, zapošljavanju, policiji itd.

 

 

 

Studiji