Jezici

Kalendar ispitnih rokova za

STUDIJ SOCIJALNOG RADA

U 2020./2021. akademskoj godini

 

  1. GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Teorijske osnove socijalnog rada

11. 2. 2021.u 11h

25. 2. 2021. u 11h

24. 6. 2021. u 10h

8. 7. 2021. u 10h

9. 9. 2021. u 10h

23. 9. 2021. u 10h

Sistematska sociologija

9. 2. 2021. u 10h

23. 2. 2021. u 10h

22. 6. 2021. u 10h

6. 7. 2021. u 10h

7. 9. 2021. u 10h

21. 9. 2021. u 10h

Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju

10. 2. 2021. u 9h

24. 2. 2021. u 9h

21. 6. 2021. u 9h

5. 7. 2021. u 9h

30. 8. 2021. u

13. 9. 2021. u

Povijest socijalnih i političkih teorija

12. 2. 2021. u 8h

26. 2. 2021. u 8h

25. 6. 2021. u 8h

9. 7. 2021. u 8h

24. 8. 2021. u 8h

7. 9. 2021. u 8h

Hrvatski jezik – jezične vježbe

8. 2. 2021. u 11h

23. 2. 2021 u 11h

23. 6. 2021. u 9h

7. 7. 2021. u 9h

6. 9. 2021. u 9h

20. 9. 2021. u 9h

Engleski jezik I.

8. 2. 2021. u 9h

22. 2. 2021 u 9h

21. 6. 2021. u 9h

16. 7. 2021 u 9h

10. 9. 2021. u 9h

24. 9. 2021 u 9h

Njemački jezik I.

11. 2. 2021.u 14h

25. 2. 2021. u 14h

23. 6. 2021. u 14h

7. 7. 2021. u 14h

8. 9. 2021. u 14h

29. 9. 2021. u 14h

Mediji i odgoj

9. 2. 2021. u 9h

23. 2. 2021. u 9h

24. 6. 2021. u 9h

7. 7. 2021. u 11h

7. 9. 2021. u 9h

21. 9. 2021. u 9h

Akademsko pismo

8. 2. 2021. u 13h

22. 2. 2021 u 13h

22. 6. 2021. u 13h

6. 7. 2021. u 13h

6. 9. 2021. u 13h

20. 9. 2021. u 13h

Socijalna demografija

10. 2. 2021. u 14h

24. 2. 2021. u 14h

22. 6. 2021. u 14h

6. 7. 2021. u 14h

25. 8. 2021. u 13h

8. 9. 2021. u 13h

 

 

 

 

Socijalni rad i interpersonalna komunikacija

10. 2. 2021. u 10h

24. 2. 2021. u 10h

21. 6. 2021. u 10h

5. 7. 2021. u 10h

30. 8. 2021. u

13. 9. 2021. u

Informatika i statistika

9. 2. 2021. u 10h

23. 2. 2021. u 10h

23. 6. 2021. u 10h

7. 7. 2021. u 10h

8. 9. 2021. u 10h

22. 9. 2021. u 10h

Uvod u teoriju države i prava

18. 2. 2021. u 13h

4. 3. 2021. u 13h

1. 7. 2021. u 13h

15. 7. 2021. u 13h

2. 9. 2021. u 13h

16. 9. 2021. u 13h

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

8. 2. 2021. u 9h

22. 2. 2021 u 9h

22. 6. 2021. u 9h

6. 7. 2021. u 9h

6. 9. 2021. u 9h

20. 9. 2021. u 9h

Engleski jezik II.

8. 2. 2021. u 13h

22. 2. 2021 u 13h

22. 6. 2021. u 13h

16. 7. 2021 u 13h

10. 9. 2021. u 13h

24. 9. 2021 u 13h

Njemački jezik II.

11. 2. 2021.u 14h

25. 2. 2021. u 14h

23. 6. 2021. u 14h

7. 7. 2021. u 14h

8. 9. 2021. u 14h

29. 9. 2021. u 14h

Teorija konflikata

10. 2. 2021. u 12h

24. 2. 2021. u 12h

21. 6. 2021. u 12h

5. 7. 2021. u 12h

30. 8. 2021. u

13. 9. 2021. u

Povijest socijalnog rada

12. 2. 2021.u 11h

26. 2. 2021. u 11h

25. 6. 2021. u 10h

9. 7. 2021. u 10h

10. 9. 2021. u 10h

24. 9. 2021. u 10h

Politika okoliša

 

11. 2. 2021.u 9h

25. 2. 2021. u 9h

24. 6. 2021. u 9h

8. 7. 2021. u 9h

9. 9. 2021. u 9h

23. 9. 2021. u 9h

 

 

 

 

 

II. GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Etika socijalnog rada

12. 2. 2021. u 8h

26. 2. 2021. u 8h

25. 6. 2021. u 8h

9. 7. 2021. u 8h

24. 8. 2021. u 8h

7. 9. 2021. u 8h

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

9. 2. 2021. u 10h

23. 2. 2021. u 10h

22. 6. 2021. u 10h

6. 7. 2021. u 10h

7. 9. 2021. u 10h

21. 9. 2021. u 10h

Osnove savjetovanja

8. 2. 2021. u 15:30h

6. 3. 2021. u 15:30h 

21. 6. 2021. u 15:30h

8. 7. 2021.  u 15:30h

23. 8.  2021. u 15:30h

9. 9. 2021. u 15:30h

Osnove socijalne politike

11. 2. 2021. u 11h

25. 2. 2021. u 11h

24. 6. 2021. u 13h

8. 7. 2021. u 13h

6. 9. 2021. u 13h

20. 9. 2021. u 13h

Osnove psihologije

8. 2. 2021. u 13h

22. 2. 2021 u 13h

21. 6. 2021. u 9h

16. 7. 2021 u 9h

10. 9. 2021. u 9h

24. 9. 2021 u 9h

Mediji i zaštita maloljetnika

10. 2. 2021. u 9h

24. 2. 2021. u 9h

23. 6. 2021. u 9h

7. 7. 2021. u 9h

8. 9. 2021. u 9h

22. 9. 2021. u 9h

Socijalni nauk religijskih zajednica

 

10. 2. 2021. u 11h

24. 2. 2021. u 11h

21. 6. 2021. u 11h

5. 7. 2021. u 11h

30. 8. 2021. u

13. 9. 2021. u

 

 

 

 

Socijalni rad s obitelji

8. 2. 2021. u 15:30h

6. 3. 2021. u 15:30h 

21. 6. 2021. u 15:30h

8. 7. 2021.  u 15:30h

23. 8.  2021. u 15:30h

9. 9. 2021. u 15:30h

Socijalni rad s pojedincem

11. 2. 2021.u 16:30h

25. 2. 2021. u 16:30h

29. 6. 2021. u 16:30h

13. 7. 2021. u 16:30h

31. 8. 2021. u 16:30h

14. 9. 2021. u 16:30h

Socijalna psihologija

 

 

 

 

Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a

15. 2. 2021. u 11h

3. 3. 2021. u 11h

28. 6. 2021. u 11h

12. 7. 2021. u 11h

30. 8. 2021. u 11h

13. 9. 2021. u 11h

Marginalne skupine u društvu

9. 2. 2021. u 11h

23. 2. 2021. u 11h

22. 6. 2021. u 11h

6. 7. 2021. u 11h

7. 9. 2021. u 11h

21. 9. 2021. u 11h

Krizne intervencije

 

10. 2. 2021. u 11h

24. 2. 2021. u 11h

21. 6. 2021. u 11h

5. 7. 2021. u 11h

30. 8. 2021. u

13. 9. 2021. u

Socijalna zaštita djece

 

11. 2. 2021. u 11h

25. 2. 2021. u 11h

24. 6. 2021. u 10h

8. 7. 2021. u 10h

24. 8. 2021. u 10h

7. 9. 2021. u 10h

Korporativna komunikacija

 

/

/

/

 

 

 

 

 

III.  GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Socijalni rad u zajednici

12. 2. 2021.u 11h

26. 2. 2021. u 11h

25. 6. 2021. u 10h

9. 7. 2021. u 10h

10. 9. 2021. u 10h

24. 9. 2021. u 10h

Radno i socijalno pravo

 

10. 2. 2021. u 12h

24. 2. 2021. u 12h

23. 6. 2021. u 12h

                30. 6. 2021. u 12h               

25. 8. 2021. u 12h

8. 9. 2021. u 12h

Upravno pravo

9. 2. 2021. u 8:30h

23. 2. 2021. u 8:30h

22. 6. 2021. u 9h

6. 7. 2021. u 9h

31. 8. 2021. u 9h

14. 9. 2021. u 9h

Socijalni rad s ovisnicima

8. 2. 2021. u 12h

22. 2. 2021. u 12h

29. 6. 2021. u 12 h

14. 7. 2021. u 12 h

1.9.2021. u 12 h

22.9.2021. u 12 h

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

11. 2. 2021.u 16:30h

25. 2. 2021. u 16:30h

22. 6. 2021. u 16:30h

6. 7. 2021. u 16:30h

7. 9. 2021. u 16:30h

21. 9. 2021. u 16:30h

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

10. 2. 2021. u 10h

24. 2. 2021. u 10h

21. 6. 2021. u 10h

5. 7. 2021. u 10h

30. 8. 2021. u 10h

13. 9. 2021. u 10h

Duhovnost i socijalni rad

11. 2. 2021.u 11h

25. 2. 2021. u 11h

24. 6. 2021. u 10h

8. 7. 2021. u 10h

9. 9. 2021. u 10h

23. 9. 2021. u 10h

Zdravstvena prevencija u socijalnom radu

/

/

/

Socijalni rad u mentalnom zdravlju

 

/

/

/

 

 

 

 

Socijalni rad s grupom

10. 2. 2021. u 9h

24. 2. 2021. u 9h

21. 6. 2021. u 9h

5. 7. 2021. u 9h

30. 8. 2021. u 9h

13. 9. 2021. u 9h

Socijalna psihijatrija

12.2.2021. u 10 h

26.2.2021. u 10 h

25.6.2021. u 10 h

9.7.2021. u 10h

3.9.2021. u 10 h

17.9.2021. u 10 h

Socijalna gerontologija

11. 2. 2021.u 11h

25. 2. 2021. u 11h

24. 6. 2021. u 10h

8. 7. 2021. u 10h

9. 9. 2021. u 10h

23. 9. 2021. u 10h

Maloljetnička delikvencija i socijalni rad

10. 2. 2021. u 13h

24. 2. 2021. u 13h

23. 6. 2021. u 13h

7. 7. 2021. u 13h

25. 8. 2021. u 13h

8. 9. 2021. u 13h

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

9. 2. 2021. u 13h

23. 2. 2021. u 13h

22. 6. 2021. u 13h

6. 7. 2021. u 13h

7. 9. 2021. u 13h

21. 9. 2021. u 13h

Preventivni programi u socijalnom radu

8. 2. 2021. u 15:30h

6. 3. 2021. u 15:30h 

21. 6. 2021. u 15:30h

8. 7. 2021.  u 15:30h

23. 8.  2021. u 15:30h

9. 9. 2021. u 15:30h

Socijalni rad  i djeca s teškoćama u razvoju

11. 2. 2021.u 16:30h

25. 2. 2021. u 16:30h

29. 6. 2021. u 16:30h

13. 7. 2021. u 16:30h

31. 8. 2021. u 16:30h

14. 9. 2021. u 16:30h

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

  1. GODINA

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu

11. 2. 2021. u 12h

25. 2. 2021. u 12h

23. 6. 2021. u 12h

7. 7. 2021. u 12h

25. 8. 2021. u 12h

8. 9. 2021. u 12h

Siromaštvo i socijalna pomoć

9. 2. 2021. u 16h

23. 2. 2021. u 16h

22. 6. 2021. u 16h

6. 7. 2021. u 16h

24. 8. 2021. u 16h

7. 9. 2021. u 16h

Socijalna politika u BiH

9. 2. 2021. u 11h

23. 2. 2021. u 11h

22. 6. 2021. u 10h

6. 7. 2021. u 10h

24. 8. 2021. u 10h

7. 9. 2021. u 10h

Obiteljska terapija

8. 2. 2021. u 15:30h

6. 3. 2021. u 15:30h 

24. 6. 2021. u 15:30h

12. 7. 2021.  u 15:30h

23. 8.  2021. u 15:30h

9. 9. 2021. u 15:30h

Kvantitativne metode u socijalnom radu

8. 2. 2021. u 10h

22. 2. 2021 u 10h

23. 6. 2021. u 10h

7. 7. 2021. u 10h

23. 8. 2021. u 10h

6. 9. 2021. u 10h

Procesi i metode procjene obitelji

 

/

/

/

Izvanobiteljska skrb djece i odraslih

 

10. 2. 2021. u 11h

22. 2. 2021. u 11h

21. 6. 2021. u 11h

5. 7. 2021. u 11h

30. 8. 2021. u 11h

13. 9. 2021. u 11h

Vođenje slučaja u socijalnom radu

 

10. 2. 2021. u 12h

10. 2. 2021. u 12h

21. 6. 2021. u 12h

5. 7. 2021. u 12h

30. 8. 2021. u 12h

13. 9. 2021. u 12h

 

 

 

 

Europska socijalna politika

 

10. 2. 2021. u 16:30h

24. 2. 2021. u 16:30h

21. 6. 2021. u 16:30h

5. 7. 2021. u 16:30h

30. 8. 2021. u 16:30h

13. 9. 2021. u 16:30h

Supervizija u psihosocijalnom radu

12. 2. 2021.u 11h

26. 2. 2021. u 11h

25. 6. 2021. u 10h

9. 7. 2021. u 10h

10. 9. 2021. u 10h

24. 9. 2021. u 10h

Ljudska prava i socijalni rad

11. 2. 2021. u 13h

25. 2. 2021. u 13h

23. 6. 2021. u 13h

7. 7. 2021. u 13h

25. 8. 2021. u 13h

8. 9. 2021. u 13h

Kvalitativne metode u socijalnom radu

9. 2. 2021. u 14h

23. 2. 2021 u 14h

22. 6. 2021. u 14h

6. 7. 2021. u 14h

24. 8. 2021. u 14h

7. 9. 2021. u 14h

Socijalni rad u psihijatriji

11. 2. 2021.u 12h

25. 2. 2021. u 12h

1. 7. 2021. u 12h

15. 7. 2021. u 12h

2. 9. 2021. u 12h

23. 9. 2021. u 12h

Javni sektor i socijalni transferi

9. 2. 2021. u 11h

23. 2. 2021. u 11h

22. 6. 2021. u 10h

6. 7. 2021. u 10h

24. 8. 2021. u 10h

7. 9. 2021. u 10h

Civilno društvo

 

10. 2. 2021. u 12h

24. 2. 2021. u 12h

21. 6. 2021. u 12h

5. 7. 2021. u 12h

30. 8. 2021. u 12h

13. 9. 2021. u 12h

 

 

 

 

 

II. GODINA

 

Kolegij

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Integrativni pristup u područjima socijalnog rada

9. 2. 2021. u 16h

23. 2. 2021. u 16h

22. 6. 2021. u 16h

6. 7. 2021. u 16h

24. 8. 2021. u 16h

7. 9. 2021. u 16h

Socijalna politika i socijalni menadžment

12. 2. 2021. u 13h

26. 2. 2021. u 13h

25.6.2021. u 13h

9.7.2021. u 13h

27. 8. 2021. u 9h

10. 9. 2021. u 9h

Metode u društvenim istraživanjima - nacrt istraživana

8. 2. 2021. u 11h

22. 2. 2021 u 11h

21. 6. 2021. u 11h

5. 7. 2021. u 11h

23. 8. 2021. u 11h

6. 9. 2021. u 11h

Medijacija

10. 2. 2021. u 12h

24. 2. 2021. u 12h

21. 6. 2021. u 12h

5. 7. 2021. u 12h

30. 8. 2021. u 12h

13. 9. 2021. u 12h

Profesionalnost u pomažućim profesijama

12.2.2021. u 10 h

26.2.2021. u 10 h

25.6.2021. u 10 h

9.7.2021. u 10h

3.9.2021. u 10 h

17.9.2021. u 10 h

Projekti EU fondova

 

10. 2. 2021. u 13h

24. 2. 2021. u 13h

23. 6. 2021. u 13h

7. 7. 2021. u 13h

8. 9. 2021. u 13h

22. 9. 2021. u 13h

 

 

 

 

Odabrana područja socijalnog rada

 

9. 2. 2021. u 16h

23. 2. 2021. u 16h

22. 6. 2021. u 16h

6. 7. 2021. u 16h

24. 8. 2021. u 16h

7. 9. 2021. u 16h

Socijalni razvoj i socijalno planiranje

 

12.2.2021. u 13h

26.2.2021. u 13h

25.6.2021. u 14h

9.7.2021. u 14h

27. 8. 2021. u 9h

10. 9. 2021. u 9h

Palijativna skrb u socijalnom radu

 

10. 2. 2021. u 12h

24. 2. 2021. u 12h

21. 6. 2021. u 12h

5. 7. 2021. u 12h

30. 8. 2021. u 12h

13. 9. 2021. u 12h

Socijalni rad u školi

 

11. 2. 2021.u 16:30h

25. 2. 2021. u 16:30h

29. 6. 2021. u 16:30h

13. 7. 2021. u 16:30h

31. 8. 2021. u 16:30h

14. 9. 2021. u 16:30h

 

 

Studiji