Jezici

LISTA VEZANIH KOLEGIJA PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ 2018./2019. GODINE

Vezani kolegiji_preddiplomski i diplomski studij_2018/2019

LISTA VEZANIH KOLEGIJA PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ 2014./2015. GODINE 

Vezani kolegiji_preddiplomski studij_2017/2018

Vezani kolegiji_diplomski studij_2017/2018

LISTA VEZANIH KOLEGIJA PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU IZ 2010./2011. GODINE 

Vezani kolegiji_preddiplomski studij_2016/2017

Vezani kolegiji_diplomski studij_2016/2017

 

UPUTE

Upute za izradu seminarskog rada 

Upute za izradu Psihologijskog praktikuma I

Upute za izradu Diplomskog praktikuma 

Upute za izradu Završnog rada

Upute za izradu Diplomskog rada

 

HODOGRAMI

Hodogram prijave i obrane Diplomskog praktikuma I

Hodogram prijave i obrane Završnih/Diplomskih radova

Shematski hodogram prijave i obrane Završnog rada i Diplomskog rada

Shematski hodogram Studentske prakse

 

STUDENTSKA PRAKSA

Pravilnik o studentskoj praksi

Obrazac za bilježenje sati provedenih na studentskoj praksi

Obrazac za pisanje izvještaja o studentskoj praksi

Potvrda o obavljenoj praksi

Zamolba za provođenje stručne prakse

 

OGLEDNI PRIMJERCI

Primjerak Psihologijskog praktikuma 1

Primjerak Diplomskog rada

 

OBRASCI

Obrazac_Psihologija poučavanja

Obrazac za dostavljanje zamolbi studenata Vijeću Studija psihologije

Obrazac Suglasnost o prihvaćanju mentorostva za izradu Psihologijskog praktikuma I/Završnog rad/diplomskog rada

Obrazac Prijava teme za izradu zavrsnog rada

Obrazac Prijava teme za izradu diplomskog rada

Obrazac Prijava istraživanja Etičkom povjerenstvu za istraživanja  

Obrazac Zamolba za odobrenje provođenja istraživanja

Obrazac za evidenciju eksperimentalnih sati

Obrazac  Završni izvještaj sudjelovanja u istraživanjima tijekom Studija

Obrazac Dopis za škole (Psihologija poučavanja)

Studiji