STUDIJ NOVINARSTVA

Studij novinarstva izvodi sveučilišne preddiplomske i diplomske jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Dvopredmetni studijski program može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu. Jednopredmetni i dvopredmetni Studij novinarstva mogu se studirati u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni Studij novinarstva pruža studentima temeljna znanja iz različitih grana novinarstva, te omogućuje ovladavanje osnovnim tehnologijama i tehnikama novinarskog rada.

Nakon završenog preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija novinarstva, studenti će moći/znati:

- definirati i protumačiti stručnu terminologiju po pojedinim disciplinama, od novinarstva, masovnih medija, do odnosa s javnošću;

- interpretirati i kritički analizirati medijske objave;

- razlikovati medijske utjecaje na različite društvene skupine;

- samostalno oblikovati kraće ili duže medijske objave;

- pripremiti, oblikovati, obraditi i plasirati u javnost medijske objave u tiskanim medijima, na radiju, televiziji i u redakcijama internetskih portala;

- primijeniti odgovarajuće novinarske žanrove kako bi ciljne skupine recipijenata medijskih objava dobile njima prilagođenu informaciju;

- raditi samostalno i u skupini na istraživanju određenih tema ovisno o redakciji u kojoj budu surađivali, te znati prezentirati rezultate tih istraživanja.

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija novinarstva student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik novinarstva.

Svršeni prvostupnici novinarstva mogu upisati diplomski studij novinarstva ili srodan studij s područja informacijskij i komunikacijskih znanosti ili se uključiti u različita područja rada, od rada u redakcijama tiskanih medija, televizije, radija do redakcija u novim medijima. Pruža im se mogućnost rada i u državnoj upravi, u javnim poduzećima, gospodarskim društvima, kao i u nevladinim organizacijama na poslovima rada s medijima, odnosa s javnošću i drugim srodnim poslovima.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Nakon završenog diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija novinarstva student će znati/moći:

- definirati tehnike i metodologiju nacionalnog i međunarodnog sustava informacija;

- definirati i tumačiti složenije pojmove s područja novinarstva, komunikologije, masovnih medija i odnosa s javnošću;

- primjereno koristiti znanja i vještine u osmišljavanju, oblikovanju, obradi i prijenosu u javnost medijskih objava u tiskanim medijima, na radiju, televiziji i u redakcijama internetskih portala;

- samostalno i odgovorno uređivati politiku medijske kuće sukladno postulatima struke i  profesionalne etike;

- voditi, organizirati i upravljati redakcijom medijskih i izdavačkih kuća;

- izraditi komunikacijske planove prilagođene različitim ciljevima, sektorima i oblicima primjene;

- voditi kompleksnija istraživanja odabranih tema i samostalno ih prezentirati;

- uređivati i pripremati emisije, priloge i druge sadržaje u specijaliziranim programima i izdanjima poput vanjskopolitičkih, sportskih, kulturnih, obrazovnih i zabavnih;

- medijski interpretirati i kritički analizirati društveno-politička, kulturna, gospodarska i druga relevantna društvena zbivanja;

- pripremati medijske materijale, raditi njihovu analizu i donositi preporuke za primjereno predstavljanje organizacije u medijima;

- pripremati, voditi i samostalno analizirati događaje za šire društvene skupine.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija novinarstva student stječe akademski naziv: magistar novinarstva.

Svršeni magistri novinarstva moći će raditi u svim medijskim redakcijama, uređivati njihove programe ili ih samostalno osmišljavati. Pruža im se mogućnost rada i u državnoj upravi, u javnim poduzećima, gospodarskim društvima, kao i u nevladinim organizacijama na poslovima rada s medijima, odnosa s javnošću, komunikologije i drugim srodnim poslovima.

 

 

Studiji