STUDIJ NOVINARSTVA

Studij novinarstva izvodi sveučilišne preddiplomske i diplomske jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Dvopredmetni studijski program može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu. Jednopredmetni i dvopredmetni Studij novinarstva mogu se studirati u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni Studij novinarstva pruža studentima temeljna znanja iz različitih grana novinarstva, te omogućuje ovladavanje osnovnim tehnologijama i tehnikama novinarskog rada.

Nakon završenog preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija novinarstva kompetencije koje studenti stječu su:

- prepoznavanje, opisivanje i analiziranje temeljnih pojmova i znanja u suvremenom okruženju iz područja novinarstva;

- korištenje i primjenjivanje temeljnih jezičnih znanja usmene i pisane komunikacije na materinskom jeziku te jezičnih znanja različitih govornih područja za potrebe stručne djelatnosti;

- analiziranje različitih vrsta medija u tehnološkom okruženju i korištenje najnovijih tehnoloških postignuća u oblasti izrade i korištenja fotografije u raznim vrstama medija;

- prepoznavanje relevantnih zakonskih okvira u području medija;

- prezentiranje i primjenjivanje različitih govorničkih vještina za potrebe novinarstva  i različitih medija te primjenjivanje različitih vrsta glazbe i žanrova za potrebe medija;

- upravljanje, analiziranje i korištenje različitih vrsta novinarskih žanrova u različitim medijskim okruženjima kao i korištenje specifičnih novinarskih žanrova u odnosu na okruženje i potrebe;

- kreiranje planova pri organizaciji događaja, analiziranje rada medijskih institucija, dizajniranje, kreiranje i korištenje odgovarajućih grafičkih i statističkih prikaza unutar stručnih područja;

- analiziranje, identificiranje i interpretiranje društvenih učinaka medijskih objava;

- povezivanje različitih vrsta medija i programiranje hibridnih novinarskih sadržaja

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija novinarstva student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik novinarstva.

Svršeni prvostupnici novinarstva mogu upisati diplomski studij novinarstva ili srodan studij s područja informacijskij i komunikacijskih znanosti ili se uključiti u različita područja rada, od rada u redakcijama tiskanih medija, televizije, radija do redakcija u novim medijima. Pruža im se mogućnost rada i u državnoj upravi, u javnim poduzećima, gospodarskim društvima, kao i u nevladinim organizacijama na poslovima rada s medijima, odnosa s javnošću i drugim srodnim poslovima.

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Nakon završenog diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija kompetencije koje stječu studenti su:

- procjenjivanje specifičnih vrsta medijskih pristupa u okviru sportske tematike te interpretiranje, prepoznavanje i analiziranje događanja u sportu kao i korištenje navedenih znanja za kreiranje ili izradu medijskih sadržaja;

- prezentiranje, analiziranje, sintetiziranje i primjenjivanje različitih govorničkih vještina za potrebe novinarstva i različitih medija te procjenjivanje njihovog utjecaja na publiku

- analiziranje komunikacijskih učinka određenih poruka i kritičko procjenjivanje njihovog utjecaja na javnost;

- razvijanje i osmišljavanje šire komunikacijske strategije i izrađivanje medijskih sadržaja u simuliranoj redakciji i vrednovanje njihovog utjecaja na publiku;

- upravljanje i vođenje novinarske redakcije i odabiranje odgovarajućih novinarskih žanrova za obradu informacija;

- analiziranje i kritičko procjenjivanje utjecaja medijskih sadržaja kroz kontekst crkve, odgoja i nasilja u globalnim društvenim procesima;

- argumentiranje i kritičko raspravljanje o društvenim trendovima i izrađivanje i razvijanje marketinške i komunikacijske strategije, vrednovanje njihovih učinka i ispunjavanje komunikacijskih ciljeva

Po završetku diplomskog jednopredmetnog i dvopredmetnog Studija novinarstva student stječe akademski naziv: magistar novinarstva.

Svršeni magistri novinarstva moći će raditi u svim medijskim redakcijama, uređivati njihove programe ili ih samostalno osmišljavati. Pruža im se mogućnost rada i u državnoj upravi, u javnim poduzećima, gospodarskim društvima, kao i u nevladinim organizacijama na poslovima rada s medijima, odnosa s javnošću, komunikologije i drugim srodnim poslovima.

 

Studiji