Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo – na daljinu

Diplomski studij traje 2 godine (4 semestra, 120 ECTS bodova).

Studij Novinarstvo – na daljinu izvodi se kao sveučilišni diplomski jednopredmetni studijski program koji uključuje i nove oblike i načine studiranja kao što je studij na daljinu. Jedan od glavnih ciljeva je osigurati jednaku kvalitetu teorijske i praktične nastave kao u tradicionalnome visokoškolskom obrazovanju.

Studij Novinarstvo – na daljinu nudi studentima dva obvezna predmeta i 14 izbornih kroz module Komunikacija, Mediji, Sport, Produkcija, Novinarstvo, Društvo, Medijski trendovi, Odnosi s javnošću i Kultura.

Studij je usklađen s tržištem rada i suvremenim kretanjima u znanosti i struci te je usporediv sa srodnim programima na referentnim visokoškolskim ustanovama u zemljama europskoga akademskog prostora.

Nakon završetka diplomskog studija Novinarstvo – na daljinu stječu se sljedeće kompetencije:

  • procjenjivanje specifičnih vrsta medijskih pristupa u okviru sportske tematike te interpretiranje, prepoznavanje i analiziranje događanja u sportu kao i korištenje navedenih znanja za kreiranje ili izradu medijskih sadržaja;
  • prezentiranje, analiziranje, sintetiziranje i primjenjivanje različitih govorničkih vještina za potrebe novinarstva i različitih medija te procjenjivanje njihovog utjecaja na publiku;
  • analiziranje komunikacijskih učinaka određenih poruka i kritičko procjenjivanje njihovog utjecaja na javnost;
  • razvijanje i osmišljavanje šire komunikacijske strategije i izrađivanje medijskih sadržaja u simuliranoj redakciji i vrednovanje njihovog utjecaja na publiku;
  • upravljanje i vođenje novinarske redakcije i odabiranje odgovarajućih novinarskih žanrova za obradu informacija;
  • analiziranje i kritičko procjenjivanje utjecaja medijskih sadržaja kroz kontekst crkve, odgoja i nasilja u globalnim društvenim procesima;
  • argumentiranje i kritičko raspravljanje o društvenim trendovima i izrađivanje i razvijanje marketinške i komunikacijske strategije, vrednovanje njihovih učinaka i ispunjavanje komunikacijskih ciljeva.

Po završetku diplomskog studija Novinarstva – na daljinu stječe se akademski naziv magistar/magistra novinarstva.

Magistar/magistra novinarstva moći će raditi u svim medijskim redakcijama, uređivati njihove programe ili ih samostalno osmišljavati. Pruža im se mogućnost rada i u državnoj upravi, u javnim poduzećima, gospodarskim društvima, kao i u nevladinim organizacijama na poslovima rada s medijima, odnosa s javnošću, komunikologije i drugim srodnim poslovima.

 

Studiji