Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu položili su: Nives Đerek   dobar (3)Ela Hajdarević   dovoljan (2)
Kolegij Uvod u znanost o novinarstvu položili su:Angela Musa      vrlodobar (4)Borna Boris Baletić   dobar (3)Nives Đerek       dovoljan (2) 
Ispit su položili: Stipe Škobo izvrstan (5)Alen Čule  izvrstan (5)Anđela Musa dobar (3)Iva Begić dobar (3) 
Ispit je položila:Nikolina Vidačković  vrlodobar (4) 
REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA HRVATSKI JEZIK I RETORIKA, ODRŽAN 17. VI. 2020. Pismeni dijel ispita iz kolegija Hrvatski jezik položili su:8729898889909015900390349004899191269024Pismeni dijel ispita iz kolegija Retorika položili su:8729Upis...
Položili su:Samra Alebić              izvrstan (5)Mia Bagarić                izvrstan (5)Nikolina Vranjković  ...

Stranice

Studijske grupe