STUDIJ POLITOLOGIJE

Studij politologije izvodi sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni studijski program, koji se može se studirati u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta.

Preddiplomski studij (6 semestara - 180 ECTS)

            Preddiplomski jednopredmetni Studij politologije omogućuje studentima stjecanje osnovnih stručnih kompetencija uz pomoć znanja koja su obuhvaćena svim granama društvenog polja politologije, političke teorije i povijesti politike, politike Europske unije, komparativne politike, međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti te javnih politika i javnog upravljanja.

Nakon završenog preddiplomskog jednopredmetnog Studija politologije studenti će moći/znati:

- definirati i pojasniti osnovne politološke pojmove po pojedinim disciplinama politologije;

- interpretirati i analizirati različite teorijske koncepte i društvene fenomene u kontekstu države i društva;

- kritički analizirati temeljne političke institucije, procese i aktere i međusobno ih argumentirano usporediti;

- raditi u skupini na istraživanju određenih relevantnih tema ovisno o kolegijima, te znati prezentirati rezultate tih istraživanja;

- prepoznati, opisati i analizirati neka od najvažnijih posljedičnih pitanja politike koja utječu na svakog pojedinca;  

- koristiti metode analize koje su široko upotrebljive u osobnom i profesionalnom životu.  

Po završetku preddiplomskog jednopredmetnog Studija politologije student stječe akademski naziv: bachelor/prvostupnik politologije.

Svršeni prvostupnici/prvostupnice politologije mogu upisati diplomski studij politologije ili neki drugi srodan studij ili se uposliti u javnim službama, državnim organima, političkim strankama, medijima, tvrtkama, nevladinim organizacijama i lokalnoj samoupravi.

 

Diplomski studij (4 semestra - 120 ECTS)

Diplomski jednopredmetni Studij politologije izvodi se u dva smjera: međunarodna politika i diplomacija i unutarnja politika (lokalna samouprava i javna uprava). Stečene kompetencije ovise o specijalizaciji diplomskog studija. Specijalizacija donosi proširenje znanja iz preddiplomskog studija, osposobljava za samostalni istraživački rad i objavljivanje znanstvenih radova.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog Studija politologije student će moći/znati:

- definirati i tumačiti složenije politološke pojmove unutar svih disciplina politologije i njoj srodnih znanosti;

- interpretirati i sustavno analizirati složenije političke procese, institucije i prakse;

- doprinositi rješavanju političkih dvojbi u Bosni i Hercegovini, državama u susjedstvu, Europskoj uniji te međunarodnom i globalnom okružju;

- prepoznati i analizirati različita teorijska i empirijska okružja u kontekstu posljedičnih odnosa koji utječu na svakog pojedinca;   

- primijeniti osnovne analitičke vještine i metodologije;

- kritički ocijeniti istraživački i akademski rad na najvišoj razini unutar svih politoloških disciplina i njoj srodnih znanosti;

- pripremiti, provesti i prezentirati istraživanje unutar odabrane discipline ili interdisciplinarnog konteksta;

- razviti profesionalna znanja, vještine i sposobnost, profesionalnu etiku, te samostalnost i odgovornost.

Po završetku diplomskog jednopredmetnog Studija politologije student stječe akademski naziv: magistar politologije.

Svršeni magistri politologije bit će osposobljeni primijeniti specifična stručna znanja analitičara i samostalnog organizatora te mogu nastaviti i 3. ciklus studija. Mogućnost zapošljavanja: u javnim službama, državnim organima, političkim strankama, medijima, tvrtkama, nevladinim organizacijama i lokalnoj samoupravi.

 

Studiji