Jezici

 

 

Ispitni rokovi Studija novinarstva u akad. 2020/21

 

Naziv kolegija

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

 

Uvod u znanost o novinarstvu

16.2. i 02.3. u 10h

29.6. i 13.7. u 10h

7.9 i 21.9. u 10h

Komunikologija

15. 2. u 10.00h

02. 3. u 10.00h

25. 6. u 10.00h

10. 7. u 10.00h

2. 9. u 10.00h

16. 9. u 10.00h

Hrvatski jezik – jezične vježbe                        

8.2. u 12.00h

22.2. u 12.00h

21.6. u 08.00h

05.7. u 08.00h

30.8. u 08.00h

13.9. u 08.00h

Pregled povijesti filozofije

11.2. u 9.00h

25.2. u 9.00h

24.6. u 9.00h

8.7. u 9.00h

9. 9. u 9.00h

23 9. u 9.00h

Informatika

08.2. u 10h

22.2. u 10h

 22.6. u 10h

07.7. u 11h

 24.8. u 10h

22.9. u 11h

Engleski jezik I

18.2.  u 11.00h

04.3. u 11.00h

24.6. u 11.00h

8.7. u 11.00h

2.9. u 11.00h

 16.9. u 11.00h

Njemački jezik I

11.2. u 14.00h

25.2. u 14.00h

23.6. u 14.00h

07.7. u 14.00h

8.9. u 14.00h

29.9. u 14.00h

Osnove online novinarstva

09.2. u 10h

23.2. u 10h

 23.6. u 10h

06.7. u 11h

 25.8. u 10h

22.9. u 10h

Povijest religija

15. 2. u 10.00h

02. 3. u 10.00h

25. 6. u 10.00h

10. 7. u 10.00h

2. 9. u 10.00h

16. 9. u 10.00h

 

 

 

 

 

 

Politički sustavi

11.2. u 10h

25.2. u 10h

 21.6. u 10h

08.7. u 10h

 09.9. u 10h

23.9. u 10h

Novi mediji

 

 21.6. u 10h

05.7. u 10h

 23.8. u 10h

20.9. u 10h

Znanstvena metodologija

08. 2. u 15:00h

22. 2. u 15:00h

22. 6. u 15:00h

06. 7. u 15:00h

06. 9. u 15:00h

20. 9. u 15:00h

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika                                                                     

8.2. u 12.00h

22.2. u 12.00h

21.6. u 08.00h

05.7. u 08.00h

30.8. u 08.00h

13.9. u 08.00h

Engleski jezik II

19. 2. u 11.00h

 05. 3. u 11.00h

 

25. 6. u 13.00h

 9. 7.  u 13:00h

 

3. 9. u 13.00h

 17. 9. u 13.00h

 

Njemački jezik II

11.2. u 14.00h

25.2. u 14.00h

23.6. u 14.00h

07.7. u 14.00h

8.9. u 14.00h

29.9. u 14.00h

Fotonovinarstvo

 

 21.6. u 11h

06.7. u 10h

 23.8. u 11h

21.9. u 10h

Sociologija medija

08.2. u 12.00h

 22.2.u 12.00h

21.6. u 12.00h

05.7. u 12.00h

30.8. u 12.00h

13.9. u 12.00h

Mediji i rodne uloge

08.2. u 11.00h

 22.2.u 11.00h

21.6. u 09.00h

05.7. u 09.00h

30.8. u 11.00h

13.9. u 11.00h

 

 

 

 

 

 

Političko komuniciranje

09.2. u 14.00h

23.2. u 14.00h

23.6. u 14.00h

6.7. u 14.00h

7.9. u 14.00h

21.9. u 14.00h

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

10.2. u 13.00h

24. 2. u 13.00h

22. 6.  u 13.00h

6. 7.  u 13.00h

7. 9.  u 13.00h

21. 9.  u 13.00h

Filozofska antropologija i etika

08.2. u 09h

22.2. u 09h

 21.6. u 09h

05.7. u 09h

 07.9. u 09h

21.9. u 09h

Agencijsko novinarstvo

9.2. u 10h

 

23.2. u 10h

 

22.06. u 10h

 

06.07. u 10h

 

06.09.  u 10h

 

20.09. u 10h

 

Hrvatski jezik i novinarska stilistika

31.1. i 14.2. u 10h

13.6. i 27.5. u 10h

5.9 i 19.9. u 10 h

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

8.2.-9 sati

22.2 u 9h

21.06.-8 h

05.07.-8 h

27.08.-9 h

13.09.-9 h

Politika i Internet

09.2. u 18h

23.2. u 18h

 21.6. u 18h

05.7. u 18h

 06.9. u 18h

20.9. u 18h

 

 

 

 

 

 

 

Tisak I

9.2. u 11h

 

23.2. u 11h

 

22.06. u 11h

 

06.07. u 11h

 

06.09.  u 11h

 

20.09. u 11h

 

Radio I

11.2. u 16.30h

25.2. u 16.30h

24.6. i 08. 7. u 15:30h

 

Televizija I

 8.2. i 15.2. u 8:30h

21.6. i 5.7. u 8,30

 10.09. i 24.9. u 8,30

Portali i društvene mreže

09.2. u 18h

23.2. u 18h

 21.6. u 18h

05.7. u 18h

 06.9. u 18h

20.9. u 18h

Konvergencija medija

09.2. u 09h

23.2. u 09h

 22.6. u 09h

06.7. u 09h

 07.9. u 09h

21.9. u 09h

Povijest novinarstva

08.2. u 11.00h

 22.2.u 11.00h

21.6. u 09.00h

05.7. u 09.00h

30.8. u 11.00h

13.9. u 11.00h

Retorika

10. 2. u 12.00h

03. 3. u 12.00h

22. 6. u 12.00h

 08. 7. u 12.00h

2. 9. u 12.00h

 17. 9. u 12.00h

Povijest srednje i jugoist. Europe u 19. i 20. st.

10.2. u 13.00h

24. 2. u 13.00h

22. 6.  u 13.00h

6. 7.  u 13.00h

7. 9.  u 13.00h

21. 9.  u 13.00h

Politička filozofija

08. 2. u 08.00h

22. 2. u 08.00h

21. 6. u 08.00h

 05. 7. u 08.00h

 7. 9. u 08.00h

 21. 9. u 08.00h

 

 

 

 

 

 

 

Tisak II.(practicum)

16.2. i 02.3. u 10h

29.6. i 13.7. u 10h

7.9 i 21.9. u 10h

Radio II.(practicum)

10. 2. u 16.30h

24. 2. u 16.30h

23. 6 u 16.30h

07. 7. u 16.30h

1. 9. u 16.30h

15. 9. u 16.30h

Televizija II.(practicum)

 8.2. i 15.2. u 10,30

 21.6. i 5.7. u 8,30

 10.09. i 24.9. u 8,30

Novinarska etika

08.2. u 08h

22.2. u 08h

 21.6. u 08h

05.7. u 08h

 07.9. u 08h

21.9. u 08h

Međunarodni politički odnosi

13. 2. u 09.30h

27. 2. u 09.30h

26. 6 u 09.30h

10. 7. u 09.30h

04. 9. u 09.30h

18. 9. u 09.30h

Mediji i nasilje

10.2.  u 8.00h

24.2. u 8.00h

23.6. u 8.00h

7.7. u 8.00h

8.9. u 8.00h

22.9. u 8.00h

Uvod u teoriju države i prava

18. 2. u 13.00h

04. 3. u 13.00h

01. 7. u 13.00h

15. 7.u 13.00h

2. 9. u 13.00h

16. 9.  u 13.00h

 

 

 

 

 

 

 

Istraživačko novinarstvo

9.2. u 12h

 

23.2. u 12h

 

22.06. u 12h

 

06.07. u 12h

 

06.09.  u 12h

 

20.09. u 12h

 

Medijsko pravo

10.2.  u 11.00h

24.2. u 11.00h

23.6. u 11.00h

7.7. u 11.00h

8.9. u 11.00h

22.9. u 11.00h

Odnosi s javnošću

15. 2. u 10.00h

02. 3. u 10.00h

25. 6. u 10.00h

10. 7. u 10.00h

2. 9. u 10.00h

16. 9. u 10.00h

Korporativno komuniciranje

10.2. u 16.00h

24.2. u 16.00h

21.6. u 16.00h

5.7. u 16.00h

39.8. u 16.00h

13.9. u 16.00h

Teorija prava i komparativni pregled zakona o javnom komuniciranju

09. 2. u 15.00h

23. 2. u 15.00h

15. 6 u 15.00h

30 6. u 15.00h

31. 8. u 15.00h 14. 9. u 15.00h

Tehnike pisanja u novinarstvu

16.2. i 02.3. u 10h

29.6. i 13.7. u 10h

7.9 i 21.9. u 10h

 Javni nastup

 

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodni  politički odnosi i euroatlantska integriranja

13. 2. u 09.30h

27. 2. u 09.30h

26. 6 u 09.30h

10. 7. u 09.30h

04. 9. u 09.30h

18. 9. u 09.30h

Teorije masovnih medija

10.2.  u 10.00h

24.2. u 10.00h

23.6. u 10.00h

7.7. u 10.00h

8.9. u 10.00h

22.9. u 10.00h

Internet komunikacije

08.2. u 11h

22.2. u 12h

 22.6. u 11h

05.7. u 11h

 24.8. u 11h

20.9. u 11h

Metode i tehnike istraživanja javnog mnijenja

9. 2. u 10.00h

23. 2. u 10.00h

22. 6. u 10.00h

06. 7. u 10.00h

7. 9. u 10.00h

21. 9. u 10.00h

Medijska analitika

09.2. u 11h

23.2. u 11h

 22.6. u 11h

06.7. u 11h

 07.9. u 11h

21.9. u 11h

Identitet i imidž države

15. 2. u 10.00h

02. 3. u 10.00h

25. 6. u 10.00h

10. 7. u 10.00h

2. 9. u 10.00h

16. 9. u 10.00h

Sportsko novinarstvo

16.2. i 02.3. u 10h

29.6. i 13.7. u 10h

7.9 i 21.9. u 10h

Klasične teorije društvenog razvoja

08.2. u 11h

22.2. u 11h

 21.6. u 11h

05.7. u 11h

 07.9. u 11h

21.9. u 11h

Medijska semiotika

12.2. u 13h

26.2. u 13h

 25.6. u 11h

09.7. u 11h

 03.9. u 11h

17.9. u 11h

Mediji u procesu globalizacije

 8.2. i 15.2. u 8,30

 21.6. i 5.7. u 8,30

 10.09. i 24.9. u 8,30

Esej i druge diskurzivne vrste

11.2. u 17h

25.2. u 17h

 23.6. u 17h

07.7. u 17h

 14.9. u 17h

28.9. u 17h

Politički marketing

09.2. u 14.00h

23.2. u 14.00h

23.6. u 14.00h

6.7. u 14.00h

7.9. u 14.00h

21.9. u 14.00h

Politička povijest

4. i 18. veljače u 13 sati

 

7. lipnja i 1. srpnja u 13 sati 

 

9. i 23. rujna u 13. sati

 

Suvremene teorije društvenog razvoja

9. 2. u 10.00h

23. 2. u 10.00h

22. 6. u 10.00h

06. 7. u 10.00h

7. 9. u 10.00h

21. 9. u 10.00h

Mediji i odgoj

09.2. u 09h

23.2. u 09h

 22.6. u 09h

06.7. u 09h

 07.9. u 09h

21.9. u 09h

Poslovna i komunikacijska etika

08.2. u 10h

22.2. u 10h

 21.6. u 10h

05.7. u 10h

 07.9. u 10h

21.9. u 10h

Psihologija medija

 

 

 

Mediji i terorizam

8.2.-9 sati

22.2 u 9h

21.06.-8 h

05.07.-8 h

27.08.-9 h

13.09.-9 h

 

 

 

 

 

 

Online novinarstvo

09.2. u 11h

23.2. u 12h

 23.6. u 11h

07.7. u 10h

 25.8. u 11h

21.9. u 10h

Interpersonalna komunikacija

15. 2. u 10.00h

02. 3. u 10.00h

25. 6. u 10.00h

10. 7. u 10.00h

2. 9. u 10.00h

16. 9. u 10.00h

Radio III. (novinarska praksa)

11.2. u 16.30h

25.2. u 16.30h

24.6. i 08. 7. u 15:30h

Televizija III. (novinarska praksa)

 8.2. i 15.2. u 11,30

 21.6. i 5.7. u 8,30

 10.09. i 24.9. u 8,30

Glasnogovorništvo

10.2.  u 8.00h

24.2. u 8.00h

23.6. u 8.00h

7.7. u 8.00h

8.9. u 8.00h

22.9. u 8.00h

Marketing

10.2. u 16.00h

24.2. u 16.00h

23.6. u 16.00h

7.7. u 16.00h

30.8. u 16.00h

13.9. u 16.00h

Javnost i okoliš

 

 

 

Politički odnosi s javnošću

09.2. u 14.00h

23.2. u 14.00h

23.6. u 14.00h

6.7. u 14.00h

7.9. u 14.00h

21.9. u 14.00h

Projekti EU fondova

 

 

 

Holističko komuniciranje

12.2. u 14h

26.2. u 14h

 25.6. u 12h

09.7. u 12h

 03.9. u 12h

17.9. u 12h

Tisak III. (novinarska praksa)

16.2. i 02.3. u 10h

25.6. i 05.7. u 09h

7.9 i 21.9. u 10h

Strategije odnosa s javnošću

10.2. u 16.00h

24.2. u 16.00h

21.6. u 16.00h

5.7. u 16.00h

39.8. u 16.00h

13.9. u 16.00h

Cyberpolitika, identiteti i komunikacijske inovacije

 

 22.6. u 12h

05.7. u 12h

 24.8. u 12h

22.9. u 12h

Upravljanje projektima

11.2. u 14.00h

25.2. u 14.00h

24.6. u 15.00h

8.7. u 15.00h

27.8. u 10.00h

10.9. u 10.00h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

9.2. u 10.00h

23.2. u 10.00h

22.6. u 10.00h

06.7. u 10.00h

7.9. u 10.00h

21.9. u 10.00h

Pravni aspekti odnosa s javnošću

10.2.  u 10.00h

24.2. u 10.00h

23.6. u 10.00h

7.7. u 10.00h

8.9. u 10.00h

22.9. u 10.00h

       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Studiji