Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su:Tea Šimić vrlodobar (4)Marija Sesar dobar (3)Emanuel Musa dobar (3)Lana Augustinović dobar (3)Ivona Perić dovolajn (2) 
Ispit iz kolegija Tiskani mediji položili su:Danijela Kordić dobar (3)Andrija Krešić dovoljan (2)Ivona Perić dovoljan (2) 
REZULTATI   (2. 7. 2024.) Odnosi s javnošću Odabrane teme iz komunikologije   Položili su:   Gabrijela Šimić      Usmeni dio ispita utorak 9. 7. u 11,00h, ured br. 53.
REZULTATI   (3. 7. 2024.)Odnosi s javnošću DSStrateško komuniciranje država Položili su: Magdalena Galić   Usmeni dio ispita utorak 9. 7. u 11,00h, ured br. 53.
REZULTATI   (3. 7. 2024.)Odnosi s javnošću Globalizacija i odnosi s javnošću Položili su: Marko Pavlović   Usmeni dio ispita utorak 9. 7. u 11,00h, ured br. 53.
REZULTATI   (3. 7. 2024.)Odnosi s javnošću DSStrategije u brendiranju grada Položili su: Krešimir Katavić   Usmeni dio ispita utorak 9. 7. u 11,00h, ured br. 53.

Stranice

Studijske grupe