Rezultati ispita

Osnove upravljanjaRezultati ispita održanog 13.06.2019.:Gabrijel Pelaić 2 Usmeni dio ispita održat će se u ponedeljak 17.06.2019. u 13h.
Pismeni ispit na predroku iz kolegija Jezična kultura položili su:JOSIPA REŠETARJOSIPA PRIMORACMATEA JOLIĆANA MIKULIĆTEA MILJKOUsmeni ispit održat će se 21. lipnja 2019. u 8.30.
Pismeni dio ispita iz predmeta PRAVNI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:Kristina Džidić 2-3Matea Đotlo 1-2Usmeni dio ispita obavit će se u ponedjeljak 17. lipnja u 11.25 sati u kabinetu br. 54.
Pismeni dio ispita iz predmeta TEHNIKE ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:Andrea Mandić 3 Antonia Čavlina 3Anja Markota 3Ivana Tomić 3-4Mateo Marinović 2-3Silvija Mikulić 4-5_____________________________Andrea Krišto 2 (obvezan...
Pismeni dio ispita iz predmeta MEDIJSKI SUSTAVI položili su sljedeći studenti:Eva – Gabriela Dugandžić 3-4Franjo Bebek 3Ivana Pandža 4Matea Jolić 3Drugi kolokvij iz predmeta MEDIJSKI SUSTAVI položili su sljedeći studenti:Ana Mikulić 3Antea...
Rezultati iz kolegija Politička psihologija (OSJ)Ispit, koji je održan 12.06.2019., položili su:1. Ilijana Kelava     (3)2. Blagica Leko  (2)3. Stipan Dodig  (2)4. Marko Andrijanić (2)N.B. Prof. Jakovljevića bi trebao...

Stranice

Studijske grupe