Rezultati ispita

Prvi kolokvij iz kolegija Tiskani mediji položili su:Iva Petrović izvrstan (5)Marija-Magdalena Juka izvrstan (5)Gabrijela Zeljko vrlo dobar (4)Nika Vasilj vrlo dobar (4)Ivana Musa vrlo dobar (4)Iva Kraljević vrlo dobar (4)Nikolina Ćerlek vrlo dobar...
REZULTATI   (1. 12. 2023.)Odnosi s javnošću II. god. DSInterpersonalna  komunikacija I. kolokvij Položili su: 1. Magdalena Meter2. Karla Sivrić3. Ivona Brekalo4. Ivana Musa5. Ljilja Kvesić6. Neda Vukadin7. Marko Krešić 
REZULTATI   (11. 12. 2023.)Odnosi s javnošću/Novinarstvo I. god. DSStrateško komuniciranje država I. kolokvij Položili su: 1. Lucia Čobrnić2. Gabriela Merdžan3. Barbara Damjanović4. David Šantić5. Laura Soče6. Maria Ema Mijan7....
REZULTATI   (13. 12. 2023.)Odnosi s javnošću/Novinarstvo I. god.Komunikologija I. kolokvij Položili su: Ana MilošBruno KurbašaJovana KrčoKarla MikulićGabrijela ŠimićLuciana AnićAnđela ZovkoAna ŠamijaVeronika PerićGabriel...
REZULTATIGlobalizacija i odnosi s javnošću  (25. 9. 2023.)Odnosi s javnošću  Položili su: 1. Mija Grgić2. Doris Bokšić Usmeni dio ispita petak 29. 9. u 11.30h, ured br. 53. 
REZULTATI   (19. 9. 2023.)Interpersonalna komunikacijaOsj/Nov  Položili su: Renato RajičMatias Zečević   Usmeni dio ispita petak 22. 9. u 11,00h, ured br. 53.

Stranice

Studijske grupe