Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su: Pero Anić dobar (3)Marina Banović dobar (3)Gabriela Vego dovoljan (2) Usmeni ispit bit će održan u ponedjeljak 12. rujna u 10 sati i 30 minuta preko Google Meet-a. Link...
Ispit iz kolegija Tiskani mediji nitko nije poloćio. Usmeni ispit za one koji su ranije položili pismeni ispit bit će održan u ponedjeljak 12. rujna u 10 sati i 30 minuta preko Google Meet-a. Link će biti poslan na mail prije usmenog...
Ispit iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu poloćio je:Fran Matija Zlomislić vrlodobar (4)
Ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su:David Šantić vrlo dobar (4)Fran Matija Zlomislić  dobar (3)Ivana Mihaljević  dovoljan (2)Usmeni ispit bit će održan u 13. srpnja u 10.30 sati preko Googe Meeta. Poveznica...
Usmeni ispit iz kolegijaTiskani mediji bit će održan 13. 7. 2022. u 10:30 sati putem Google Meet-a. Poveznicu za usmeni ćete dobiti na mail prije početka ispita. 
REZULTATI (8. 7. 2022.)Odnosi s javnošću/NovinarstvoInterkulturalno komuniciranjePoložili su: Marina BanovićPero AnićMagdalena KostićIvona Perić  Usmeni dio ispita srijeda 13. 7. 2022. u 11.30h, ured br. 53.

Stranice

Studijske grupe