Rezultati ispita

Rezultati prvoga kolokvija iz kolegija Politički odnosi s javnošću:  Arnela Sudar 4Kristina Grubešić 5Daniel Prgomet 4Franka Ipša 5Renata Nosić 4Marko Mlikota 5Zorana Terzić 4-Matej Martinović 4-Ilijana Kelava 3-Ivana Pandža 4-Marija Sučić...
Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:NIKOLINA GRĐANBOŽE SOLDOZRINKA ŠAKOTAUsmeni ispit održat će se u četvrtak 3. listopada 2019. u 8.30.
Pismeni ispit kod doc.dr.sc. Ivane Sivrić položila je Ivana Pandža.Usmeni ispit je u srijedu u 9.45 u uredu 53.
Rezultati iz kolegija Politička psihologija (OSJ)Ispit, koji je održan 25.09.2019., položila je:• 7702  (2)N.B. O terminu dolaska prof. Jakovljevića i upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni. 
Pismeni ispit kod doc.dr.sc. Ivane Sivrić, položili su slijedeći studenti:1. Stjepana Smiljanić-32. Fran Drmać-2 3. Maida Kuduzović- poziva se na usmeniUsmeni ispit, upis ocjena  održati će se u ponedjeljak, 30.09.2019. u 8.45 sati.
Rezultati ispita održanog 26.09.2019.- Maida Kuduzović 3- Nikolina Grđan 4- Zrinka Šakota 2Usmeni dio ispita održat će se u utorak 01.10.2019. u 8.30h

Stranice

Studijske grupe