Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Informatika i statistika položili su sljedeći studenti:Pavlović Praktični dio ispita održat će se po dogovoru sa studentima. 
Ispit iz Socijalnog rad s osobama s invaliditetom je položioJosip Peša Poziv na usmeni ispit (utorak 15.2.2022. u 10:00h, ured 58):Vrdoljak Danijela 
Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Informatika i statistika (09.02.) Nitko nije položio.
Rezultati ispita održanih 6. rujna 2021. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položile su:1. Matea Krstanović               2. Antonija Martinović     ...
Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:1. Brigita Pavlović      2. Katarina Ćurić        3. Stefani Juričević     4. Ivana Galić ...
REZULTATI   (24. 6. 2021.)Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijamaSocijalni rad DS Položili su: Iva DragovićAna Marija Petričević  Usmeni dio ispita 28. 6. u 13,00h, ured br. 53.

Stranice

Studijske grupe