Rezultati ispita

Ispit je položio Angelo KOlak. Ocjena je u ISS-u. Uvid u test je 24.2.2020. u 8 sati.
Rezultati ispita održanih 17. veljače 2020. Pismeni ispit iz kolegija Akademsko pismo položili su:Marija Bagarić            Ivana Čerkez              Ružica Vukosav...
Pismeni dio ispita iz predmeta Mediji i zaštita maloljetnika položili su sljedeći studenti:Andrea Čečura 2-Andrea Ostojić 4Antonija Polić 4Antonio Banožić 2-3Azra Isić 4-5Blanka Sivonjić 2-3Ela Budimir Bekan 2-3Emili Ibrulj 4-5Iva Jelavić 4Ivana...
Rezultati ispita održanih 19. veljače 2020. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:Sara Kukulj Otilija Atalić Sara Medar Nada Bilić Matea Bokan  Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture...
Ispit iz Teorijskih osnova socijalnog rada su položili:Bošnjak BarbaraĆorić IvanaHerceg AnđelaKeškić MijoPavić Blaženka Papić Lucija Uvid u test moguće dobiti u utorak 25.2.2020. u 10:30, ured 58.
Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem je položilaIvona Božić Rošić Ispit iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom su položili:Mustapić AnamarijaOstojić MarijaTolj AnamarijaVrdoljak Ivana Upis ocjena i uvid u test će se održati u utorak...

Stranice

Studijske grupe