Jezici

Poštovani,

dobrodošli na Interdisciplinarni doktorski studij!

 

U znanstvenoj zajednici postoji stalna potreba za izobrazbom kadrova koji će odgovoriti izazovima i potrebama visokoškolske i znanstvenoistraživačke djelatnosti. Stoga se na Filozofskome fakultetu javila zamisao o pokretanju doktorskoga studija pod nazivom Interdisciplinarni doktorski studij koji vam upravo svojom interdisciplinarnošću želi pružiti što širi humanističko i društveno utemeljen pristup jezičnim, povijesnim i kulturološkim posebnostima Europe s osobitim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.

Interdisciplinarni doktorski studij usklađen je sa strateškim i programskim  odrednicama Sveučilišta u Mostaru te svoje specifične razvojne tendencije i konkretna operativna djelovanja izvodi iz njih.

Studij se naslanja na dosadašnja iskustva prethodnih ciklusa doktorskoga studija Jezici i kulture u kontaktu te na pozitivna iskustva i prakse srodnih relevantnih poslijediplomskih studija kao i na načela doktorskoga obrazovanja kodificirana u dokumentima Europske unije.

Pristupnici će se tijekom ovoga studija pripremati za znanstvenoistraživački rad upoznajući različite discipline relevantne za razumijevanje jezičnih i kulturnih osobitosti Europe, pa će u svome budućem znanstvenom radu imati polazište drukčije od onoga na koje bi upućivala samo jedna disciplina. Tako organizirana nastava potiče razmišljanje i istraživanje interdisciplinarne problematike više nego što se to do sada činilo.

Završetkom doktorskoga studija i obranom doktorske disertacije stječe se akademski stupanj doktora humanističkih znanosti / doktora društvenih znanosti s naznakom znanstvenoga područja, znanstvenoga polja i znanstvene grane koja se određuje prema temi doktorata.

 

Svim pristupnicima želimo uspjeh u doktorskome studiju!

 

 

Vodstvo Interdisciplinarnoga doktorskog studija