Jezici

Marijana Dragaš branit će doktorsku disertaciju s naslovom Promoviranje ideologije temeljem političkih mitova.
Obrana će se održati 11. travnja 2017. u 11 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).
Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.
Pristup obrani je slobodan.

 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

O G L A Š A V A

Magdalena Ramljak branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

Frazemi kojima se izražavaju emocije u pripovijetkama Ive Andrića i njihovi prijevodi na njemački jezik (Kontrastivna analiza)

Obrana će se održati 20. lipnja 2017. u 12 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.

 

 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O G L A Š A V A

 

Darija Glibić branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

 

Teme i stilovi u njemačkoj ženskoj prozi od 1945. do danas

 

Obrana će se održati 23. lipnja 2017. u 11 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

 

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.

 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O G L A Š A V A

 

Ana Noković branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

 

Rano kršćanstvo na jugoistočnoj obali Jadrana od 3. do 7. stoljeća

 

Obrana će se održati 21. lipnja 2017. u 10 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

 

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.

 

 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O G L A Š A V A

 

Mr. sc. Marija Naletilić branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

 

Povijest uzgoja i prerade duhana u Hercegovini od 1918. do 1941.

 

Obrana će se održati 8. rujna 2017. u 11 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

 

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.

 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O G L A Š A V A

 

Mr. sc. Ivana Primorac Bilaver branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

 

Ljudsko dostojanstvo i sloboda izražavanja. Na primjeru predstavljanja starijih osoba u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini

 

Obrana će se održati 19. rujna 2017. u 12 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

 

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.

 

 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

O G L A Š A V A

Ivica Skoko branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

Anketa kao sredstvo utjecaja javne diplomacije na javno znanje

Obrana će se održati 20. ožujka 2018. u 11 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.

 

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

                                                                                                                                                                                              O G L A Š A V A

 Mr. sc. Josip Šimić branit će doktorsku disertaciju

s naslovom

Sustavi znanstvenih informacija u medicini: Utjecaj edukacije o znanstvenom publiciranju na nastanak, širenje i odjek novih znanstvenih informacija

 

Obrana će se održati 19. veljače 2019. u 10.30 sati na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 23).

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 9 do 14 sati.

 

Pristup obrani je slobodan.