Jezici

Poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu

Poslijediplomski doktorski studij pokriva područje HUMANISTIČKIH i DRUŠTVENIH ZNANOSTI.

Studij se izvodi kroz dva modula: MODUL JEZIK i MODUL KULTURA. Svaki od modula se dijeli na smjerove.

MODUL JEZIK obuhvaća sljedeće smjerove: anglistiku, germanistiku, kroatistiku i latinski jezik.

MODUL KULTURA obuhvaća sljedeće smjerove: filozofiju, povijest, informacijske i komunikacijske znanosti te smjer interdisciplinarne društvene znanosti.

Studij se izvodi kroz šest semestara. U prva četiri semestra izvode se kolegiji koji su kategorizirani kao opći obvezni, opći izborni, obvezni i izborni. Opći obvezni i opći izborni kolegiji se izvode u prvom semestru i zajednički su za sve smjerove unutar pojedinog modula.

U drugom semestru se izvode obvezni kolegiji.

U trećem i četvrtom semestru se izvode obvezni i izborni kolegiji.

Peti i šesti semestar predviđen je za prijavu, izradu i obranu doktorske disertacije.    

Završetkom doktorskoga studija i obranom doktorske disertacije postiže se akademski stupanj doktora humanističkih ili društvenih znanosti s naznakom znanstvenog područja, znanstvenog polja i znanstvene grane  koja se određuje prema temi doktorata. Primjerice: doktor znanosti (dr. sc.) iz područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, grana ontologija.