Jezici

Nastavni plan

Modul JEZIK

I. SEMESTAR *

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFZAD101

Metodologija znanstveno-istraživačkoga rada

20+0+0

opći obvezni

10

dr. sc.Ivica Musić, izv. prof.

FFJED102

Interkulturalna komunikacija

20+0+0

opći obvezni

10

dr. sc. Marija Brala Vukanović, red. prof.

FFJED103

Podrijetlo i klasifikacija jezika

20+0+0

opći obvezni

10

dr. sc. Dunja Brozović Rončević, izv. prof.

Napomena: *Kolegiji prvog semestra modul jezik, zajednički su sa sve smjerove na navedenom modulu (Anglistika, Germanistika, Kroatistika i Latinski jezik).

Smjer: ANGLISTIKA

II. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFAND204

Kognitivna lingvistika

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Marija Brala Vukanović, red. prof.

FFAND205

Istraživačke metode u lingvistici

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Marija Brala Vukanović, red. prof.

FFAND206

Analiza diskurza

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Marijana Sivrić, izv. prof. 

Napomena: * Student upisuje tri obvezna kolegija.

III. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFAND307

Usvajanje stranog jezika i kulture

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Izabela Dankić, red. prof. 

FFAND308

Jezik i društvo

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Marijana Sivrić, izv. prof.

FFAND309

Odabrane teme iz američkih studija: suvremena kultura i društvo

10+0+10

izborni

10

dr. sc. Izabela Dankić, red. prof. 

FFAND310

Istraživanja jezičnoga krajobraza

10+0+10

izborni

10

dr. sc. Tanja Gradečak Erdeljić, doc./ dr. sc. Ivana Grbavac, doc.

FFAND311

Intermedijalnost: književnost i film

10+0+10

izborni

10

dr. sc. Željko Uvanović, red. prof. 

Napomena: *Student upisuje dva obvezna i jedan izborni kolegij.

 

IV. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFAND412

Pragmatika

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Tanja Gradečak Erdeljić, doc.

FFAND413

Američko društvo i politika

10+0+10

izborni

10

dr. sc. Izabela Dankić, red. prof. 

FFAND414

Leksikologija i leksikografija

10+0+10

izborni

10

dr. sc. Tanja Gradečak Erdeljić, doc.

FFAND415

Ideološki diskurz

10+0+10

izborni

10

dr. sc. Marijana Sivrić, izv. prof. 

FFAND416

Periodizacija književnosti

15 +0+5

izborni

10

dr. sc. Željko Uvanović, red. prof./ dr.sc. Ivica Petrović, doc.

Napomena: *Student upisuje jedan obvezni i dva izborna kolegija.

 

V. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 

 

VI. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 

Smjer: GERMANISTIKA

 

II. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFGED204

Kognitivna lingvistika

10+0+10

obvezni

10

dr. sc. Marija Brala, red. prof.

FFGED205

Njemačko-hrvatski jezični dodiri

10+0+10

obvezni

10

dr. sc. Mirko Gojmerac, red. prof.

FFGED206

Segmentalna i suprasegmental-na fonologija

10+0+10

obvezni

10

dr. sc. Mirko Gojmerac, red. prof.

*Napomena: * Student upisuje tri obvezna kolegija.

 

III. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFGED307

Morfologija

15+0+5

obvezni

10

dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, izv. prof. 

FFGED308

Komparativna književnost

15+0+5

obvezni

10

dr. sc. Željko Uvanović, red. prof. 

FFGED309

Semantika

10+0+10

izborni

10

dr.sc. Mirko Gojmerac, red. prof.

FFGED310

Intermedijalnost: književnost i film

15+0+5

izborni

10

dr.sc. Željko Uvanović, red. prof. 

FFGED311

Postmodernizam u književnosti i kulturi

15+0+5

izborni

10

dr. sc. Željko Uvanović, red. prof. 

FFGED312

Funkcionalni stilovi

15+0+5

izborni

10

dr. sc. Senka Marinčić, izv. prof. 

*Napomena: *Student upisuje dva obvezna i jedan izborni kolegij.

 

 

IV. SEMESTAR* 

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFGED413

Novije sintaktičke teorije

15+0+5

obvezni

10

dr.sc. Senka Marinčić, izv. prof. 

FFGED414

Periodizacija književnosti

15 +0+5

izborni

10

dr.sc. Željko Uvanović, red. prof./   dr.sc. Ivica Petrović, doc.

FFGED415

Teorije i metode znanosti o književnosti

15+0+5

izborni

10

dr.sc. Željko Uvanović, red. prof./   dr.sc. Ivica Petrović, doc.

FFGED416

Tvorbeni modeli u kontrastu

15+0+5

izborni

10

dr.sc. Ružica Zeljko-Zubac, izv. prof. 

FFGED417

Pragmalingvisti-čki aspekti prevođenja

10+0+10

izborni

10

dr.sc. Mirko Gojmerac, red. prof.

Napomena: *Student upisuje jedan obvezni i dva izborna kolegija.

 

V. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 

 

VI. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

                                         

     Smjer: KROATISTIKA

II. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFKRD204

Periodizacija povijesti hrvatskoga jezika

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Ljiljana Kolenić, red. prof.

FFKRD205

Nadnaravna bića i pojave u hrvatskim usmenim predajama

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

FFKRD206

Hrvatska književnost u dodiru s europskim književnim gibanjima

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

Napomena: * Student upisuje tri obvezna kolegija.

III. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFKRD307

Modeli hrvatske književne historiografije

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Perina Meić, izv. prof.

FFKRD308

Hrvatski dijalekti i hrvatski književni jezik u prošlosti i sadašnjosti

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Ljiljana Kolenić, red. prof

FFKRD309

Andrić i hrvatska književna tradicija

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Perina Meić, izv. prof./dr. sc. Iva Beljan, doc.

FFKRD310

Soneti i poslanice Marka Marulića

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Antun Lučić, red. prof.

FFKRD311

Hrvatski jezik i višejezičnost u BiH

15+0+5

izborni

10

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

FFKRD312

Postignuća hrvatskoga narodnog preporoda

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Šimun Musa, red. prof.

Napomena: *Student upisuje dva obvezna i jedan izborni kolegij.

 

IV. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFKRD413

Razdoblje krugovaša u hrvatskoj književnosti

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Šimun Musa, red. prof.

FFKRD414

Suvremeni normativni priručnici za hrvatski jezik

15+0+5

obvezni

10

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof.

FFKRD416

Ženski likovi u hrvatskoj prozi 19. stoljeća

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

FFKRD417

Frazemi u hrvatskim funkcionalnim stilovima

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Ljiljana Kolenić, red. prof.

FFKRD418

Povijesni romani Ivana Aralice

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Mirna Brkić Vučina, izv. prof.

FFKRD419

Norme u hrvatskome standardnom jeziku

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof./dr. sc. Marija Musa, doc.

Napomena: *Student upisuje dva obvezna i jedan izborni kolegij.

 

V. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 

VI. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

                                                 Smjer: LATINSKI JEZIK

 

II. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFLAD204

Dodiri jezika i kultura na Jadranu

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Pavao Knezović, red. prof.

FFLAD205

Srednjovjekovni latinitet

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Pavao Knezović, red. prof.

FFLAD206

Višejezični rječnici latinskog jezika

10+0+10

obvezni

10

dr. sc. Luciana Boban, doc.

Napomena: * Student upisuje tri obvezna kolegija.

III. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFLAD307

Latinitet i humanizam kod južnih Slavena

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Pavao Knezović, red. prof.

FFLAD308

Latinistička gramatikografija i leksikografija

10+0+10

obvezni

10

dr. sc. Luciana Boban, doc.

FFLAD309

Uporaba latinskog u administraciji

10+0+10

izborni

10

dr. sc. Josip Grubeša, doc.

FFLAD310

Antika u hrvatskoj homiletici

10+0+10

izborni

10

dr. sc. Pavao Knezović, red. prof./ dr. sc. Josip Grubeša, doc.

Napomena: *Student upisuje dva obvezna i jedan izborni kolegij.

 

 

IV. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFLAD411

Hrvatski latinitet u Bosni i Hercegovini

20+0+0

Obvezni

10

dr. sc. Pavao Knezović, red. prof./ dr. sc. Josip Grubeša, doc.

FFLAD412

Rimski pisci u hrvatskom latinitetu

10+0+10

Izborni

10

dr. sc. Pavao Knezović, red. prof. 

FFLAD413

Jezikoslovna tradicija hrvatskog i bh. latiniteta

10+0+10

Izborni

10

dr. sc. Luciana Boban, doc.

FFLAD414

Književni prijevodi s hrvatskoga na latinski u 18. i 19. st.

10+0+10

Izborni

10

dr. sc. Pavao Knezović, red. prof./ dr. sc. Josip Grubeša, doc.

FFLAD415

Latinizmi u žurnalistici

10+0+10

Izborni

10

dr. sc. Josip Grubeša, doc.

Napomena: *Student upisuje jedan obvezni i dva izborna kolegija.

 

V. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 

VI. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 Modul: KULTURA

 

I. SEMESTAR *

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFZAD101

Metodologija znanstveno-istraživačkoga rada

 

20+0+0

 

opći obvezni

 

10

dr. sc. Ivica Musić, izv. prof.

FFKUD102

 

 

Kulture i identiteti

 

 

20+0+0

 

 

opći obvezni

 

 

10

dr. sc. Mladen Ančić, red. prof./

dr. sc. Ugo Vlaisavljević, red. prof.

FFKUD103

Povijest ideja od antičke Grčke do Europske unije

 

20+0+0

opći izborni

 

10

dr. sc. Ivica Lučić, izv. prof./

dr. sc. Nino Raspudić, doc./

dr. sc. Ante Simonić, red. prof.

FFKUD104

Primijenjena etika i bioetika

20+0+0

opći izborni

10

dr. sc. Slavica Juka, red. prof./

dr. sc. Tonči Matulić, red. prof.

Napomena: *Kolegiji prvog semestra modula: kultura, zajednički su sa sve smjerove na navedenom modulu (Filozofija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Povijest i Interdisciplinarne društvene znanosti). Student upisuje dva opća obvezna kolegija i jedan opći izborni kolegij.

Smjer: FILOZOFIJA

 

II. SEMESTAR *

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFFID205

Filozofija jezika nakon Ferdinanda de Saussurea

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Ugo Vlaisavljević, red. prof.

 

FFFID206

Odnos znanosti, filozofije i religije

20+0+0

obvezni

10

dr. sc.  Ivica Musić, izv. prof.

FFFID207

Filozofijski problemi klasične znanosti

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Stipe Kutleša, red. prof.

Napomena: * Student upisuje tri obvezna kolegija.

III. SEMESTAR *

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFFID308

Kant i suvremeni diskurs moderne

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Slavica Juka, red. prof.

FFFID309

Filozofija znanosti u hrvatskoj filozofiji 20. st.

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Stipe Kutleša, red. prof.

FFFID310

Jezik i spoznaja

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Zoran Primorac, red. prof.

FFFID311

Filozofija tragičnog i ne-metafizički pojam povijesti

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Damir Barbarić, red. prof.

Napomena: *Student upisuje dva obvezna i jedan izborni kolegij.

 

IV. SEMESTAR *

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFFID412

Fenomenologija i hermeneutika

20+0+0

obvezni

20

dr. sc. Ivan Kordić, red. prof.

FFFID413

Hermeneutička filozofija jezika

20+0+0

izborni

20

dr. sc. Damir Barbarić, red. prof.

FFFID414

Izabrana pitanja iz filozofije o Bogu

20+0+0

izborni

20

dr. sc. Ivica Musić, izv. prof.

FFFID415

Kompleksno mišljenje i pojmovne strukture

20+0+0

izborni

20

dr. sc. Zoran Primorac, red. prof.

FFFID416

Filozofija kulture

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Ivan Kordić, red. prof.

Napomena: *Student upisuje jedan obvezni i dva izborna kolegija.

 

V. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 

VI. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 

Smjer: INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

 

II. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFIKD205

Teorija informacije i komunikacije A

 

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Nikolaj Lazić, izv. prof./ dr. sc. Damir Boras, red. prof.

FFKND206

Teorija masovnog komuniciranja B

 

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Damir Kukić, red. prof./

dr. sc. Đorđe Obradović, doc.

FFKND207

Kultura i komunikacija B

 

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Iko Skoko, izv. prof./ dr. sc. Danijel Labaš, izv. prof.

FFOJD208

Upravljanje odnosima s javnošću C

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Zoran Tomić, red. prof./

dr. sc. Božo Skoko, izv. prof.

FFOJD209

Menadžment u odnosima s javnošćuC

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Zdenko Klepić, izv. prof.

Napomena:

* Student upisuje tri obvezna kolegija.           

A Kolegij upisuju svi studenti koji su odabrali smjer informacijskih i komunikacijskih znanosti.

B Kolegij upisuju studenti informacijskih i komunikacijskih znanosti koji su odabrali granu komunikologija, masovni mediji i novinarstvo.

C Kolegij upisuju studenti informacijskih i komunikacijskih znanosti koji su odabrali granu odnosi s javnošću.

 

III. SEMESTAR *

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFKND310

KomunikologijaB

 

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Iko Skoko, izv. prof./ dr. sc. Danijel Labaš, izv. prof.

FFKND311

Mediji u procesu globalizacije B

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Damir Kukić, red. prof.

FFOJD312

Politički odnosi s javnošću C

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Zoran Tomić, red. prof./

dr. sc. Božo Skoko, izv. prof.

FFOJD313

Korporativno komuniciranje C

20+0+0

obvezni

10

dr.sc. Nenad Brkić, red. prof./

dr. sc. Nino Ćorić, doc.

FFIKD314

Pravo medija

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Vesna Kazazić, red. prof./ dr. sc. Ilija Musa, doc.

FFIKD315

Marketing

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Sanja Bijakšić, izv. prof./ dr. sc. Arnela Bevanda, izv. prof.

FFIKD316

Epistemologija informacijske znanosti

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Miroslav Tuđman, red. prof.

FFIKD317

Informacijska etika

20+0+10

izborni

10

dr. sc. Slavica Juka, red. prof.

FFIKD318

Internet i kultura

20+0+10

izborni

10

dr. sc. Marija Putica, izv. prof.

Napomena: *Student upisuju dva obvezna i jedan izborni kolegij.

B Kolegij upisuju studenti informacijskih i komunikacijskih znanosti koji su odabrali granu komunikologija, masovni mediji i novinarstvo.

C Kolegij upisuju studenti informacijskih i komunikacijskih znanosti koji su odabrali granu odnosi s javnošću.

 

IV. SEMESTAR*

 

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFIKD419

Poslovne informacije

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Miroslav Tuđman, red. prof.

FFIKD420

Etika novinarstva

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Slavica Juka, red. prof.

FFIKD421

E –učenje

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Marija Putica, izv. prof.

FFIKD422

Konvergencija medija

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Đorđe Obradović, doc.

FFIKD424

Upravljanje kriznim komuniciranjem

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Zoran Tomić, red. prof.

FFIKD425

Integrirana marketinška komunikacija

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Sanja Bijakšić, izv. prof./ dr. sc. Arnela Bevanda, izv. prof.

FFIKD426

Javnost i okoliš

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Nevenko Herceg, red. prof.

Napomena: Napomena: *Student upisuje jedan obvezni i dva izborna kolegija.

 

V. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 

VI. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

Smjer: POVIJEST

 

II. SEMESTAR *

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFPOD205

Srednjovjekovna Bosna i Hum u kontekstu europske povijesti

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Dijana Korać, doc./ dr. sc. Mladen Ančić, red. prof.

FFPOD206

Novovjekovna povijest BiH u kontekstu europske povijesti 

20+0+0

obvezni

 

10

dr. sc. Božo Goluža, red. prof./ dr. sc. Dijana Pinjuh, doc.

FFPOD207

Suvremena povijest BiH u kontekstu europske povijesti

10+0+10

obvezni

10

dr. sc. Ivica Šarac, izv. prof./ dr. sc. Marina Beus, doc.

Napomena: * Student upisuje tri obvezna kolegija.

 

III. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFPOD308

Arhivistika

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Dijana Korać, doc.

FFPOD309

Izvori za bh. povijest - kultura

interpretiranja

10+0+10

obvezni

 

10

dr. sc. Božo Goluža, red. prof./ dr. sc. Marina Beus, doc.

FFPOD310

Crkva i društvo kroz povijest

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Božo Goluža, red. prof.

FFPOD311

Diplomatika

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Dijana Korać, doc.

FFPOD312

Hrvatsko-otomanski stogodišnji rat (1492.-1593.)

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Mladen Ančić, red. prof./ dr. sc. Dijana Pinjuh, doc.

FFPOD313

Političke ideologije u 19. stoljeću u hrvatskom kontekstu

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Ivica Šarac, izv. prof.

Napomena: *Student upisuje dva obvezna i jedan izborni kolegij.

 

IV. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFPOD414

Politička zloupotreba povijesti i kulture u BiH tijekom 20. st.

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Ivica Lučić, izv. prof./ dr. sc. Ivica Šarac, izv. prof.

FFPOD415

Sfragistika

10+0+10

izborni

10

dr. sc. Milko Brković, red. prof.

FFPOD416

Susreti s drugim kulturama i dinastijama

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Mladen Ančić, red. prof./ dr. sc. Dijana Pinjuh, doc.

FFPOD417

Političke ideologije u

20. stoljeću u hrvatskom kontekstu

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Ivica Lučić, izv. prof.

FFPOD418

Odnos Katoličke Crkve i države u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Ivica Šarac, izv. prof.

FFPOD419

Protukomunistički pokret u Hercegovini od 1945. do 1966. godine

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Ivica Lučić, izv. prof./ dr. sc. Marina Beus, doc.

Napomena: *Student upisuje jedan obvezni i dva izborna kolegija.

 

V. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

 

VI. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

Smjer: INTERDISCIPLINARNE DRUŠTVENE ZNANOSTI

II. SEMESTAR *

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFISD205

Komparativne javne politike i analiza javnih politika

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Tihomir Žiljak, doc.

FFISD206

Europska unija u međunarodnim odnosima 

20+0+0

obvezni

 

10

dr. sc. Lidija Čehulić, izv. prof.

 

FFISD207

Geopolitičke studije suvremenog svijeta

10+0+10

obvezni

10

dr. sc. Vlatko Cvrtila, red. prof./ dr. sc. Nerzuk Ćurak, red. prof.

 

Napomena: * Student upisuje tri obvezna kolegija.

III. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFISD308

Transnacionalne politike i institucije europske unije

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Mile Lasić, izv. prof.

 

FFOJD312

Politički odnosi s javnošću

10+0+10

obvezni

 

10

dr. sc. Zoran Tomić, red. prof./ dr. sc. Božo Skoko, izv. prof.

FFPOD313

Političke ideologije u 19. stoljeću u hrvatskom kontekstu

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Ivica Šarac, izv. prof.

FFISD309

Javna uprava i lokalna samouprava

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Snježana Pehar, izv. prof.

FFISD310

 

 

Međunarodni sustav zaštite ljudskih prava

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Vesna Kazazić, red. prof.

Napomena: *Student upisuje dva obvezna i jedan izborni kolegij.

IV. SEMESTAR*

Kod

Naziv kolegija

Broj sati (p+v+s)

Status

kolegija

ECTS

bodovi

Nastavnik/suradnik

FFPOD414

Politička zloupotreba povijesti i kulture u BiH tijekom 20. st.

20+0+0

obvezni

10

dr. sc. Ivica Lučić, izv. prof./ dr. sc. Ivica Šarac, izv. prof.

FFISD415

Suvremeni demografski procesi

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Žarko Dugandžić, doc.

 

FFISD416

Politička ekonomija Europske unije

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Željko Šuman, red. prof

 

FFPOD417

Političke ideologije u

20. stoljeću u hrvatskom kontekstu

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Ivica Lučić, izv. prof.

FFAND413

Američko društvo i politika

20+0+0

izborni

10

dr. sc. Izabela Dankić, red. prof.

Napomena: *Student upisuje jedan obvezni i dva izborna kolegija.

V. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30

VI. SEMESTAR

 

RAD S MENTOROM

(PRIJAVA, IZRADA I OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE)

ECTS- bodovi

30