Jezici

Detaljnije informacije o razredbenom postupku, prijavama i načinu upisa mogu se pronaći na na mrežnoj stranici

http://upisi.ff.sum.ba

 

Organizacija studija na Filozofskom fakultetu

Filozofski fakultet na preddiplomskim studijima budućim studentima nudi jedanaest  jednopredmetnih i jedanaest dvopredmetnih studijskih programa. Dvopredmetni studijski programi su ravnopravni  mogu međusobno kombinirati, čineći tako više od 50 studijskih kombinacija.

Vodič za buduće studente sa oglednim primjerima testova sa razredbenih ispita možete preuzeti ovdje.

Jednopredmetni studijski programi su:

Engleski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

Informacijske znanosti

Logopedija

Novinarstvo

Njemački jezik i književnost

Odnosi s javnošću

Politologija

Psihologija

Sigurnosne i međunarodne studije

Socijalni rad

Dvopredmetni studijski programi su:

Arheologija

Engleski jezik i književnost

Filozofija

Hrvatski jezik i književnost

Informacijske znanosti

Latinski jezik i rimska književnost

Novinarstvo

Njemački jezik i književnost

Povijest

Povijest umjetnosti

Talijanski jezik i književnost

 

Trajanje studija:

Preddiplomski studij traje 6 semestara (3 godine) i po završetku se stječe zvanje prvostupnik – bachelor.

Diplomski studij traje 4 semestra (2 godine) i po završetku se stječe zvanje magistar struke.

 Način studiranja:

Redoviti studij

Namijenjen je polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji po toj osnovi ostvaruju određena prava (zdravstveno osiguranje, smještaj u domu, subvencionirana prehrana, povlastice u prijevozu, rad preko studentskog servisa i sl.).

Izvanredni studij

Namijenjen je prvotno polaznicima koji su u radnom odnosu, ili zbog nekih drugih razloga žele studirati po posebnom režimu i sami snose troškove studija (promjena zanimanja, doškolovanje, stjecanje zvanja profesora i sl.). Izvanredni studij ne postoji na odjelima koji u svojoj kombinaciji imaju strane jezike, arheologiju, povijest umjetnosti, te na studijima psihologije i logopedije.

Redoviti studij uz plaćanje

To je studij na kojem se izlazi  u susret studentima za koje društvena zajednica nije izdvojila participaciju te sami snose troškove svoga studiranja. Oni također imaju određena prava kao i studenti u redovitom statusu (zdravstveno osiguranje, smještaj u domu, subvencionirana prehrana, povlastice u prijevozu, rad preko studentskog servisa i sl.).