Jezici

Detaljnije informacije o razredbenom postupku, prijavama i načinu upisa mogu se pronaći na na mrežnoj stranici http://upisi.ff.sum.ba

 

Organizacija studija na Filozofskom fakultetu

U akademskoj 2021. /2022. godini u prvom i drugom ciklusu studija Filozofski fakultet budućim studentima nudi 18 različitih studijskih programa:

1. Studij arheologije

2. Studij engleskog jezika i književnosti

3. Studij hrvatskog jezika i književnosti

4. Studij filozofije

5. Studij informacijskih znanosti

6. Studij komparativne književnosti

7. Studij latinskog jezika i rimske književnosti

8. Studij logopedije

9. Studij novinarstva

10. Studij njemačkog jezika i književnosti

11. Studij odnosa s javnošću

12. Studij politologije

13. Studij povijesti

14. Studij povijesti umjetnosti

15. Studij psihologije

16. Studij ruskog jezika i književnosti

17. Studij socijalnog rada

18. Studij talijanskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet na preddiplomskim studijima nudi jedanaest jednopredmetnih i trinaest dvopredmetnih studijskih programa. Dvopredmetni studijski programi su ravnopravni i svi se mogu mogu međusobno kombinirati, čineći tako 78 studijskih kombinacija.

Vodič za buduće studente sa oglednim primjerima testova sa razredbenih ispita možete preuzeti ovdje.

Jednopredmetni studijski programi su:

1. Arheologija

2. Engleski jezik i književnost

3. Hrvatski jezik i književnost

4. Informacijske znanosti

5. Logopedija

6. Novinarstvo

7. Njemački jezik i književnost

8. Odnosi s javnošću

9. Politologija

10. Psihologija

11. Socijalni rad

 

Dvopredmetni studijski programi su:

1. Arheologija

2. Engleski jezik i književnost

3. Filozofija

4. Hrvatski jezik i književnost

5. Informacijske znanosti

6. Komparativna književnost

7. Latinski jezik i rimska književnost

8. Novinarstvo

9. Njemački jezik i književnost

10. Povijest

11. Povijest umjetnosti

12. Ruski jezik i književnost

13. Talijanski jezik i književnost

 

 

Trajanje studija:

Preddiplomski studij traje 6 semestara (3 godine) i po završetku se stječe zvanje prvostupnik – bachelor.

Diplomski studij traje 4 semestra (2 godine) i po završetku se stječe zvanje magistar struke.

 Način studiranja:

Redoviti studij

Namijenjen je polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji po toj osnovi ostvaruju određena prava (zdravstveno osiguranje, smještaj u domu, subvencionirana prehrana, povlastice u prijevozu, rad preko studentskog servisa i sl.).

Izvanredni studij

Namijenjen je prvotno polaznicima koji su u radnom odnosu, ili zbog nekih drugih razloga žele studirati po posebnom režimu i sami snose troškove studija (promjena zanimanja, doškolovanje, stjecanje zvanja profesora i sl.). Izvanredni studij ne postoji na odjelima koji u svojoj kombinaciji imaju strane jezike, arheologiju, povijest umjetnosti, te na studijima psihologije i logopedije.

Redoviti studij uz plaćanje

To je studij na kojem se izlazi  u susret studentima za koje društvena zajednica nije izdvojila participaciju te sami snose troškove svoga studiranja. Oni također imaju određena prava kao i studenti u redovitom statusu (zdravstveno osiguranje, smještaj u domu, subvencionirana prehrana, povlastice u prijevozu, rad preko studentskog servisa i sl.).