Jezici

Razredbeni postupak i upisi

Zbog pandemije Covid-19 razredbeni postupak za ak. 2020./2021. godinu provest će se na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi. Prijamni ispiti se neće održavati.

Pravo upisa na fakultet imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu. Strani državljani trebaju nostrificirati svoje svjedodžbe iz srednjih škola u nadležnom ministarstvu.

Uspjeh u srednjoj školi utvrđuje se tako da se prosjek općeg uspjeha iz prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda i ocjena mature množi koeficijentom 10, te se na temelju općeg uspjeha može ostvariti najveći broj bodova 250. Pored općeg uspjeha u zbroj bodova ulazi i prosjek ocjena iz relevantnih predmeta, iz kojih se može ostaviti najviše 150 bodova.

Za kandidate koji se prijave na razredbeni postupak za Studij logopedije preliminarni intervju održat će se putem videokonferencijskih aplikacija.

   Studij

Relevantni predmeti iz srednje škole

Arheologija

Povijest, latinski i povijest umjetnosti

Engleski jezik i književnost

Engleski jezik

Filozofija

Sociologija, logika i filozofija

Hrvatski jezik i književnost

Hrvatski jezik

Informacijske znanosti

Informatika i hrvatski jezik

Komparativna književnost

Hrvatski jezik

Latinski jezik i rimska književnost

Latinski jezik

Logopedija

Hrvatski jezik, psihologija i biologija

Novinarstvo

Hrvatski jezik, povijest i strani jezik

Njemački jezik i književnost

Njemački jezik

Odnosi s javnošću

Hrvatski jezik i informatika i strani jezik

Politologija

Hrvatski jezik, povijest i strani jezik

Povijest

Povijest

Povijest umjetnosti

Povijest, latinski i povijest umjetnosti

Psihologija

Matematika, fizika, biologija, psihologija i hrvatski jezik

Ruski jezik i književnosti

Hrvatski jezik i strani jezik

Socijalni rad

Hrvatski jezik, sociologija i psihologija

Talijanski jezik i književnost

Hrvatski jezik i strani jezik

Dokumenti potrebni za prijavu 

Prijave za upis će se vršiti online. U svrhu prijave će trebati poslati sljedeće dokumente: 

1. rodni list

2. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature

3. potvrdu o prebivalištu

4. kopiju osobne iskaznice ili putovnice

5. popunjenu prijavu za razredbeni postupak 

6. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (uplata se vrši na žiro račun Fakulteta pri UniCredit  banci 3381302271315826)

Svi dokumenti se učitavaju u PDF obliku, a originali će se dostaviti naknadno.

Dodatne inforamcije  o upisima moće će se vidjeti na platformi upisi.ff.sum.ba.

Upisne kvote

Upisne kvote se određuju Odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru te se objavljuje u Natječaju. Nakon objave Natječaja u dnevnom tisku, upisne kvote te ostali podatci vezani za razredbeni postupak moći će se vidjeti i na web stranici Fakulteta.

UPISI NA FAKULTET

Nakon završetka razredbenog postupka u I. (srpanjskom) roku raspisuje se Natječaj za preostala slobodna mjesta u II. (rujanskom) roku.

Studenti koji steknu pravo upisa na I. razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na fakultet u vremenu predviđenom za to (vrijeme upisa određuje se također Odlukom Senata Sveučilišta i objavljuje u Natječaju), u protivnom gube pravo upisa. (Smatra se da su se upisali na neki drugi fakultet, njihovo mjesto se smatra slobodnim te se uvrštava u Natječaj za preostala slobodna mjesta u rujanskom roku.) 

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

-  indeks i upisni materijal

- dvije fotografije (format 4/6),

- originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)

- priznanicu o uplaćenim troškovima upisa.

Uplata za indeks i upisni materijal, te upisnine za I. semestar studija se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta pri UniCredit banci: 3381302271315826.