Početna

Upisi u više godine vršit će se od 28. rujna do 16. listopada 2020. godine.Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:indeksupisni...
Rezultate rujanskog razredbenog postupka za upis u prvu godinu preddiplomskih studija  akademske 2020./2021. godine možete pogledati na...
Promocija diplomiranih studenata koji su završili preddiplomske i diplomske studije održat će se 9. listopada 2020. godine u 11 sati u online...
1
2
3

Novosti

Upisi u više godine vršit će se od 28. rujna do 16. listopada 2020. godine.Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:indeksupisni materijaldokaz o uplati za upis na  žiro-račun Filozofskog fakulteta -...
Rezultate rujanskog razredbenog postupka za upis u prvu godinu preddiplomskih studija  akademske 2020./2021. godine možete pogledati na poveznici.
Početak akademske godine, promocija diplomanada, nastava na daljinu, komunikacija studenata s Upravom Fakulteta – samo su neke od tema o kojima u intervjuu za Večernji list govori predsjednik Studentskog zbora...
Obavijest o razredbenom postupku za upis na diplomske studije u akademskoj 2020./2021. godini možete pogledati na poveznici.
Promocija diplomiranih studenata koji su završili preddiplomske i diplomske studije održat će se 9. listopada 2020. godine u 11 sati u online okruženju. Cijena tiskanja i izdavanja diplome iznosi 50 KM. Uplate se vrše...