POSLOVI STUDENTSKE SLUŽBE

 

Studentska je referada mjesto prvoga susreta studenata sa sustavom visoke izobrazbe. U studentskoj se referadi obavljaju svi administrativni poslovi koji se odnose na studente:

- zaprima se i obrađuje dokumentacija za razredbeni postupak

- upisuju se studenti u prvu i više godine preddiplomskoga i diplomskoga studija

- vodi se evidencija o ispitnim zapisnicima i ispitnim prijavnicama

- pregledavaju se studentski dosjei

- oglašavaju se diplomski i završni radovi

- izdaju se prijepisi ocjena i potvrdnice o studiranju 

- zaprimaju se i obrađuju zamolbe studenata

- vodi se evidencija o svakom studentu u matičnoj knjizi studenata

- vodi se evidencija diplomiranih studenta u matičnoj knjizi diplomiranih studenata

- priprema se promocija diplomiranih studenata

- vodi se evidenciju o temama, mentorima i povjerenstvima diplomskih i završnih radova

- vrši se upis studenata u Informacijski sustav Sveučilišta (ISS)

- vrši se upis završnih i diplomskih radova u ISS-u

- izrađuju se dodatci diplomi (suplliment)

- pripremaju se i provode u indeksu i ISS-u rješenja o priznavanju ispita

- odgovara se na dopise ministarstava,  sveučilištâ, agencijâ, zavodâ i drugih ustanova

- sudjeluje u organizaciji i provedbi smotre fakultetâ

- organizira se i provodi promocija diplomiranih studenata na dislociranoj nastavi u Orašju

- unose se ispitni rokovi u ISS za studente dislocirane nastave u Orašju

- obavljaju se poslovi oko promjene statusa studenata, promjene studija i dr.

- izrađuju se izvješća za potrebe studija i Filozofskog fakulteta

- arhivira se sva dokumentacija iz djelokruga poslova.

 

RADNO VRIJEME ZA STUDENTE

 

Svakim radnim danom 10:00 h – 12:00 h.

 

KONTAKTI

 

Tel.: 036/355-404

Tel./Fax.: 036/355-504

E-mail: studentska.referada@ff.sum.ba

 

STUDENTSKA SLUŽBA U ORAŠJU

 

Tel. /Fax.: 031/717-196

E-mail:dn.orasje@ff.sum.ba

 

DJELATNICI STUDENTSKE SLUŽBE

 

Manda Juričić, dipl. nov. – voditeljica studentske službe

Marija Miličević, dipl. iur. – viši stručni referent za studentska pitanja

Anita Lončar, iur. – referent u studentskoj službi

Renato Grgić – referent u studentskoj službi

Katica Buntić – referent za ISS sustav

Jelica Mašić – referent u studentskoj službi u Orašju