Služba za ekonomsko-organizacijske poslove

 

Službom za ekonomsko-organizacijske poslove obuhvaćene su tri različite kategorije poslova:

- ekonomski poslovi (blagajničko poslovanje, isplata i evidencija putnih naloga, sitni materijalni troškovi, javna nabavka, nabavka i evidencija robe i uslugâ koje ne spadaju u kategoriju javnih nabavki)

- organizacijski poslovi (organizacija posebnih prigoda kao što su konferencije, tribine, dolazak službenih osoba iz javnoga života, domjenci, organizacija službenih putovanja u inozemstvo i organizacija putovanja na dislocirane studije u Orašju i Brčkom)

- tehnički poslovi (koordinacija spremačica, portira i domara te upravljanje i briga o pokretnoj i nepokretnoj imovini).

U ekonomskom dijelu posla ova služba obavlja blagajničko poslovanje (nabavka sitnoga materijala, male isplate) te evidentira i obračunava putne troškove. Služba također provodi postupke javne nabavke roba, usluga i radova u skladu sa zakonskim regulativama. Budući da je riječ o velikom sustavu, posao oko javnih nabavki iziskuje mnogo vremena i stručnoga usavršavanja. Također, služba predlaže Vijeću plan javnih nabavki za financijsku godinu. Zadatak ekonomsko-organizacijske službe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je i tehničko-sigurnosna briga o samoj zgradi. Pritom se misli na otvaranje i zatvaranje fakulteta, osiguranje reda, održavanje zgrade te upućivanje u sigurnosne procedure ostalog administrativnog osoblja. Pored toga, ova je služba zadužena za tehničko organiziranje i pripremanje dvorana u slučaju dolaska značajnijih gostiju ili održavanja konferencijâ. Služba vodi brigu o voznome parku fakulteta te sukladno tomu organizira i provodi vožnje do dislociranih odjela, a po potrebi i druge relacije.

Kontakti: 036/355-501