Jezici

O studiju

Interdisciplinarni doktorski studij izvodi se kao trogodišnji studij za stjecanjeakademskoga stupnja doktora znanosti. U iznimnim slučajevima može se organizirati i za polaznike koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti iz područja humanističkih ili društvenih znanosti, uz odluku Vijeća poslijediplomskih studija o priznavanju studija, položenih ispita. Završni rad na poslijediplomskome doktorskom studiju zove se doktorska disertacija. Poslijediplomski doktorski studij obuhvaća područje HUMANISTIČKIH I DRUŠTVENIH ZNANOSTI. Studij se izvodi kroz tri modula: modul DRUŠTVO I KULTURA, modul JEZIKI KNJIŽEVNOST i modul INFORMACIJSKO DRUŠTVO. Svaki se modul dijeli na smjerove. Modul DRUŠTVO I KULTURA obuhvaća smjerove:Filozofiju, Povijest, Politologijui Socijalni rad. Modul JEZIK I KNJIŽEVNOST obuhvaća smjerove: Anglistiku, Germanistiku,Kroatistiku i Latinski jezik. Modul INFORMACIJSKO DRUŠTVO obuhvaća smjerove: Informacijske znanosti i Komunikacijske znanosti. Studij traje šest semestara. U prva se četiri semestra težište stavlja na obvezne nastavne predmete, istraživački seminar, izradu Individualnoga plana rada doktoranda, rad s mentorom na istraživačkim temama i projektima, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, radionicama s ciljem unapređenja kompetencija, generičkih i prenosivih vještina, a u zadnja dva semestra na samostalan znanstveni rad i rad na doktorskoj disertaciji. Studijske obveze obuhvaćaju nastavne obveze te znanstveno istraživačke,nastavne i izvannastavne aktivnosti. Nastavne se obveze izvode preko predmeta koji su kategorizirani kao opći obvezni predmeti (zajednički za sve smjerove unutar istoga modula) i obvezni predmeti (unutar smjera), a mogu se sastojati od predavanja i seminara. Doktorand treba odslušati i položiti 6(općih) obveznih teorijskih predmeta čime stječe 36 ECTS bodova. (Opći) obvezni predmeti i istraživački seminari nose po 6 ECTS bodova. U znanstvenoistraživačke aktivnosti (124 ECTS boda) uključeni su izrada Individualnoga plana rada doktoranda, istraživački seminari, rad s mentorom na istraživačkim temama i projektima, prijava i obrana teme doktorske disertacije, izrada i obrana doktorske disertacije te objavljivanje znanstvenoga rada; u nastavne aktivnosti (6 ECTS bodova) sudjelovanje u nastavi na preddiplomskome i/ili diplomskome studiju, a u izvannastavne aktivnosti (20 ECTS bodova) sudjelovanje na domaćoj ili međunarodnoj znanstvenoj konferenciji, doktorskoj konferenciji, radionicama s ciljem unapređenja kompetencija, generičkih I prenosivih vještina, boravak na stranome sveučilištu te objavljivanje stručnoga rada.

Više o studiju možete pogledati na poveznici.