Jezici

O studiju

Interdisciplinarni doktorski studij izvodi se kao trogodišnji studij za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti. U iznimnim slučajevima može se organizirati i za polaznike koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti iz područja humanističkih ili društvenih znanosti, uz odluku Vijeća poslijediplomskih studija o priznavanju studija, položenih ispita.

Završni rad na poslijediplomskome doktorskom studiju zove se doktorska disertacija.

Poslijediplomski doktorski studij pokriva područje HUMANISTIČKIH i DRUŠTVENIH ZNANOSTI.

Studij se izvodi kroz tri modula: modul DRUŠTVO I KULTURA, modul JEZIK I KNJIŽEVNOST i modul INFORMACIJSKO DRUŠTVO. Svaki se modul dijeli na smjerove.

Modul DRUŠTVO I KULTURA obuhvaća smjerove: filozofiju, povijest i politologiju.     

Modul JEZIK I KNJIŽEVNOST obuhvaća smjerove: anglistiku, germanistiku, kroatistiku i latinski jezik.

Modul INFORMACIJSKO DRUŠTVO obuhvaća smjerove: informacijske znanosti i komunikacijske znanosti.

Studij traje šest semestara. U prva četiri semestra težište se stavlja na obvezne nastavne predmete, istraživački seminar, izradu Individualnoga plana rada doktoranda, rad s mentorom na istraživačkim temama i projektima, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama, radionicama s ciljem unaprjeđenja kompetencija, generičkih i prenosivih vještina, a u zadnja dva semestra na samostalan znanstveni rad i rad na doktorskoj disertaciji.

Studijske se obveze dijele na nastavne, znanstvenoistraživačke i izvannastavne aktivnosti. Nastavne se aktivnosti izvode preko predmeta koji su kategorizirani kao opći obvezni predmeti (zajednički za sve smjerove unutar istoga modula) i obvezni predmeti (unutar smjera), a mogu se sastojati od predavanja i seminara. Doktorand treba odslušati i položiti 6 (općih) obveznih teorijskih predmeta čime stječe 36 ECTS bodova.  (Opći) obvezni  predmeti i istraživački seminari nose po 6 ECTS bodova.  

U znanstvenoistraživačke aktivnosti (124 ECTS boda) uključeni su izrada Individualnoga plana rada doktoranda, istraživački seminari, rad s mentorom na istraživačkim temama i projektima, prijava i obrana teme doktorske disertacije, izrada i obrana doktorske disertacije te objavljivanje znanstvenoga rada, a u izvannastavne aktivnosti (20 ECTS bodova) sudjelovanje u domaćoj ili međunarodnoj znanstvenoj konferenciji, doktorskoj konferenciji, radionicama s ciljem unaprjeđenja kompetencija, generičkih i prenosivih vještina, boravak na stranome sveučilištu te objavljivanje stručnoga rada.

 

Više o studiju možete pogledati na poveznici.